Mizacını test etmeye ne dersin?
Tamam ama...

Mizaç Nedir?

İnsan Psikolojisinin en Küçük Yapıtaşı

Can çıksa da çıkmayan huy/mizaç özelliklerimiz
insan psikolojisinin en küçük yapıtaşı.
Hadi gelin sizi siz yapan özelliklerinizle tanıştıralım.
Nasıl mı?

“Neden böyle davranıyorum? 🤔”

“🧐 Psikolojik olarak en temel ihtiyacım nedir?”

Mizacı Daha Yakından Tanıyalım

Mizaç Raporunda Neler Var?

conditions
Sizi Tanımlayan Anahtar Kelimeler

Bir bakışta kendinizi görebilmeniz için...

bolt
Mizaç Potansiyelinde Yer Alan Güçlü Yönler

Doğanız gereği sahip olduğunuz potansiyelleri bilmenin, hayatınızı kolaylaştıcağını düşündük.

balance
Risk Oluşturabilecek Dengelenmesi Gereken Yönler

Tabii her güzelin bir kusuru var 🙂

person_play
Motivasyon Kaynakları

Her sabah uyandığınızda sizi motive edecek kaynakları bilseniz iyi olur diye düşündük.

placeholder
sentiment_stressed
Stres Oluşturan Faktörler

Maalesef stressiz hayat olmuyor… Sizi strese sokan hassas noktalarınızı öğrenmek, stresten kendinizi daha kolay korumanızı sağlar

stress_management
Stres ve Baskı Altında Davranış Özellikleri

Stresli olduğunuzda "dönüştüğünüz kendinizi" dışarıdan görmeye ne dersiniz

settings_accessibility
Rahatlık Oluşturan Faktörler

Tamam tamam, her zorluğun bir kolayı var; size rahatlatan şeyleri de anlattık.

person_play
Rahat Durumundaki Davranış Özellikleri

Bir de rahatladığınız durumlardaki kendinizle tanışın, eminiz o kendinizi siz de çok seveceksiniz. 🙂

Mizaç Testi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Mizaç Testi hakkında kullanıcılarımızın en çok merak ettiği sorular

Mizaç dediğimiz kavram, doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, insanların algı önceliklerini, motivasyon farklılıklarını, istek, ihtiyaç, beklenti ve arayışlarını belirleyen yapısal bir çekirdektir. Aynı zamanda mizaç, bireylerin; duygu, düşünce ve davranış farklılıklarının da kaynağıdır. Bir başka deyişle mizaç, hepimizin psikolojik DNA’sıdır.

Mizacı bir ağaç tohumuna benzetecek olursak; bu tohumun içinde, ileride ne ağacı olacağı, meyvesinin ne gibi özellikler taşıyacağı, hangi iklim ve bitki örtüsünde yetişebileceği, ne kadar dayanıklı olacağı gibi ağaca ait olan tüm yapısal program saklıdır.

Hem evet hem hayır. Şöyle ki; Mizaç raporunun ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki versiyonu var. Ücretsiz mizaç testinin sonunda; size özel mizaç raporuna ulaşacaksınız. Kendini daha yakından tanımak, huy/mizaç özellikleriyle ilgili daha fazla profesyonel değerlendirme sonucunu görmek isteyenler için de detaylı mizaç analiz raporları hazırladık, bu da ücretli versiyon.

Elbette! Bu arada mizaç testimizi geliştiren ekibimizin Türk uzman psikiyatrist doktor ve psikologlardan oluştuğunu, aynı zamanda testin altyapısının bilimsel Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayandığını vurgulamadan geçmeyelim.

Çünkü kişilik, zaman, durum, koşullar, kişiler, ortam gibi pek çok faktörden etkilenen ve değişebilen davranış ve tutumlarımızla ilgili bir kavram.

Mizaç ise; zaman içinde gelişimimizi şekillendiren içsel (yaşımız, cinsiyetimiz, biyolojik özelliklerimiz vs) veya dışsal (yaşadığımız olaylar, aldığımız eğitimler, psikoterapi vb) tüm faktörlerin bizi ne yönde ve nasıl değiştirdiğini belirleyen temel yapımız. Yani bir olay veya durumdan nasıl-ne kadar-ne yönde etkileneceğimizi belirleyen temel özellikler kümesi. Ve tabii bir de yaşam boyunca canımız da çıksa çıkmıyor… o nedenle psikoloji.app uzmanları olarak bizler, sizi etkileyen faktörler ve zaman içindeki değişimi değerlendirmeden once “sizin kim olduğunuzu” belirleyen “mizaç” özelliklerinizi tanımaya öncelik veriyoruz.

Yaşamdaki temel arayışınızı/motivasyon kaynağınızı öğrenirsiniz. Yani “yaşamdan ne istiyorum” ve “neden böyle davranıyorum?” sorusunun yanıtını bulursunuz.
Eylemsel, duygusal ve düşünsel tüm algı ve davranış dünyanızı şekillendiren temel ihtiyacınızı keşfedersiniz.
Aynı zamanda doğuştan gelen potansiyellerinizi belirlersiniz.
Yanı sıra mesleki, sosyal-ilişkisel ve aile yaşamınızda size engel olan riskli özelliklerinizi tanırsınız…
Yaşam içinde değişen srtes ve rahatlama durumlarındaki “kendinizle” tanışırsınız.

Enneagram ve DOKUZ TİP MİZAÇ MODELİ arasındaki temel fark, Enneagram’ın kadim bilgeliğe dayanan ve daha çok sözel aktarımla günümüze gelmiş bir sistem olmasına karşın;

Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin kendisine özgü geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçeği, psikiyatri, psikoloji, eğitim gibi çeşitli alanlarda pek çok öneri (proposal) makalesi ve istatistik temelli çalışması bulunan bilimsel bir model olmasıdır.

Enneagram, kişilik, karakter ve mizaç kavramlarının ayrımına odaklanmaz. Bunun yerine dokuz tip mizaç modeli; mizaç, karakter ve kişilik gibi kavramların yapısal ve değişmeyen yönlerinden dinamik ve yaşam boyu değişebilen yönlerine uzanan detaylı ve bütüncül bir operasyonel tanımlama ve kapsamlı bir bakış açısı sunar.

Enneagram, bireyleri belirli sıfatlarla tanımladığı kişilik tipleriyle eşleştirmeye odaklanır. Dokuz tip mizaç modeli ise bireyin benzersizliğine/biricikliğine vurgu yapar ve tanımlayıcı eşleştirmelere karşı çıkarak bireyin davranışlarının altında yatan nedenselliği anlamaya odaklanır.

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Enneagram arasındaki İLİŞKİYİ çok daha detaylı bir şekilde incelemek için şuraya bakabilirsiniz;

Kaynak Benim E-Kitap

Vermez. Dünya üzerinde özbildirime dayanan hiçbir test her zaman doğru sonucu veremez.

Mizaç, doğuştan gelir ve yaşam boyu değişmez. Nasıl ki DNA’mız, bedensel özelliklerimizi belirleyen ve yaşam boyu değişmeyen bir yapıysa; mizaç da eylemsel, duygusal ve bilişsel tüm psikolojik özelliklerimizin kodunu içeren ve doğuştan gelen yapıdır.

Mizaç, doğuştan gelir ve yaşam boyu değişmez. Nasıl ki DNA’mız, bedensel özelliklerimizi belirleyen ve yaşam boyu değişmeyen bir yapıysa; mizaç da eylemsel, duygusal ve bilişsel tüm psikolojik özelliklerimizin kodunu içeren yapıdır. Tıpkı saç rengimizin DNA’mızda kodlu olması ve biz saçımızı hangi renge boyatırsak boyayalım asıl rengin değişmemesi gibi… Şöyle ki; yaşam yolculuğunda davranışsal tutum olarak pek çok şey öğrenip kişilik açısından gelişiriz. Ancak mizaç özelliklerimiz; tıpkı boyattığımız saçımızın orijinal renginin aynı kalması gibi; kişiliğimizin değişmeyen kökünü ifade eder.

Basit: 5-7 dakika ayırıp sizin için hazırladığımız mizaç testini çözerek.

Mizaç testinin pozitif veya negatif bir sonucu yoktur. Tüm sonuçlar, gönüllerde pozitiftir de diyebiliriz

Mizaç testi, bireyin olumlu ve olumsuz potansiyellerini, motivasyonlarını, dengelemesi gereken yönlerini, stres ve rahat durumlarındaki davranış özelliklerini “nötr bir biçimde” tespit eder ve kişiye özel bir rapor sunar. Zaten “iyi” veya “kötü” mizaç da yoktur… Önemli olan mizacınızdaki özelliklerinizi nasıl yaşama aktardığınızdır. Bu bağlamda testin amacı, bireyin güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmesi ve yaşamında daha etkili bir şekilde kullanabilmesidir.

Mizaç testi 4 yaşından itibaren herkes için uygundur. Kullanıcılarımız, kayıt esnasında belirttikleri yaş bilgisine uygun olan mizaç testiyle karşılaşırlar. 4-16 yaş arasındaki kullanıcılarımızın mizacı, onları iyi tanıyan bir yetişkinin testi onlar hakkında doldurması yoluyla belirlenir. 16 yaştan büyük kullanıcılarımız ise kendileri hakkında testi doldurabilirler.

Dokuz Tip Mizaç Modeli doğru ve tutarlı bir “bireyi tanıma sistemi” olabilmenin ötesinde, bireyin davranışlarının altında yatan nedenleri açıklama ve aynı zamanda çevresiyle olan uyumunu da değerlendirme imkanı sunar.

DTMM, ortaya koyduğu her bir mizaç tipinin, hem olumlu potansiyel hem de güçlendirilmesi gereken eylemsel, duygusal (emosyonel) ve bilişsel (kognitif) tüm özelliklerini sistematik bir biçimde açıklar. Ayrıca mizaç tiplerinin kendi içindeki (intrapsişik) yapılanmayı açıklamanın yanı sıra mizaç tiplerinin birbiri arasındaki ilişkileri (interpsişik) de açıklayan “canlı ve yaşayan” bir mizaç modelidir.

Kişinin kendi mizacını, varoluşsal arayışını bilmesi; kendisini tanımasını, anlamasını, davranışlarının altındaki motivasyonu bilerek davranmasını ve yaşamını buna göre yönlendirmesini sağlar. Mizacını bilen bir kişi, mizacından kaynaklanan olumlu ve olumsuzluğa açık potansiyellerini de bilir, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olur ve dengeli bir kişilik gelişimi sağlayabilir. Ayrıca, danışmanlıkta kişinin mizacını bilmek; mizaç yapısının eğilim gösterdiği psikopatolojileri bilmeye, buna göre takip ve değerlendirme yapabilmeye, nokta atışı ve etkili müdahalelerde bulunmaya yardımcı olur.

Ancak bugüne dek yaptığımız bilimsel çalışmalar sayesinde ulaştığımız temel mizaç tipi sayısı şimdilik dokuz tane. Diğer yandan mevcut bilgimizle alt-kırılımlarıyla birlikte toplamda 162 farklı mizaç profilini değerlendirebiliyoruz. Artar mı? Neden olmasın, bilimsel çalışmalara devam…

Mizaç dediğimiz kavram, doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, insanların algı önceliklerini, motivasyon farklılıklarını, istek, ihtiyaç, beklenti ve arayışlarını belirleyen yapısal bir çekirdektir. Aynı zamanda mizaç, bireylerin; duygu, düşünce ve davranış farklılıklarının da kaynağıdır. Bir başka deyişle mizaç, hepimizin psikolojik DNA’sıdır. Karakter ise mizaç temelinde gelişen, değişmez değil fakat değişime oldukça dirençli olan duygulanım, düşünce ve davranış kalıplarıdır diyebiliriz. Örneğin, öfkelilik, sevecenlik; iyimserlik – kötümserlik, hareketlilik, durgunluk gibi özelliklere karakter denilebilmesi için, bu özelliklerin o kişinin mizacına ait olması ve kişiliğinde “belirgin”, “sürekli” ve “kararlı” bir şekilde o kişide görülmesi gerekmektedir.

Kayıt Olun ve Testi Çözmeye Başlayın

Biliyor muydunuz;
Dokuz Tip Mizaç Modeli geliştirilene dek Dünya üzerinde şöyle bir model ortaya koyulmamıştı:

  • • Mizaç farklılıklarının kişilik örüntüsünü “nasıl oluşturduğunu” açıklayabilen,
  • • Mizacın statik/değişmez doğası ile kişiliğin dinamik/değişebilir doğası arasındaki ilişkileri ortaya koyabilen,
  • • Çocukluktan yetişkinliğe kadar tüm yaş gruplarını kapsayacak biçimde boylamsal bir gelişimsel takip imkanı sunan,
  • • Bireysel farklılıkları normal altı (psikopatolojik/subnormal) olandan normale ve üst normal olana uzanan bir spektrumik kapsamda ele alan ve
  • • Sağaltım için yol haritası öneren,
  • • Psikoterapi, psikiyatri, eğitim, insan kaynakları gibi insana dair çok çeşitli alanlarda uygulama imkanı sunan bir model ortaya koyulmamıştı.

GDPR