Okuldan Kaçma

Okuldan kaçma çocuklar ve ergenler için bir disiplin sorunudur. Okuldan kaçma, geçerli nedenlerle olsun ya da olmasın, okuldan kasıtlı ve yetkisiz devamsızlık anlamına gelir. Bu durumda öğrenci kendi isteği ile derslerden kaçar. Evdeki ve okuldaki ortam, ebeveynlik tutumları ve çocukların mizaçsal bağlamdaki problemler yaygın nedenlerdir. Devamsızlığın nedenini ve çocuğun bu davranışındaki sebebini anlamak, önleme stratejilerinin uygulanmasında önemlidir.

Okuldan Kaçma İsteği Neden Kaynaklanır?

Okuldan kaçma isteğinin sebepleri kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Okuldan kaçma isteğinin sebepleri arasından aşağıdaki maddeleri sıralayabiliriz: 

 1. Akademik Başarısızlık:
  Kişi okulda başarısız olduğunu düşünüyorsa, yaşadığı akademik zorluklarla baş etmekte zorluk çekiyorsa okuldan kaçmak isteyebilir. Diğer bir taraftan kişi derslerde başarısız olacağına yönelik bir inanç geliştirmiş ve bundan korkuyorsa ya da öğrenme güçlüğü yaşıyorsa okuldan kaçma isteği geliştirebilir.

 2. Sosyal İlişkilerde Sorunlar:
  Kişilerin okulda öğretmenleri ya da arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar okuldan kaçma isteğinin tetiklenmesine sebep olabilir. Başarılarının görülmemesi, dışlanma, uyum sorunları gibi sosyal ilişki sorunları okuldan kaçma isteğini tetikleyebilecek faktörlerdendir. 

 3. Aile İçi Problemler:
  Bazen aile içinde yaşanan sorunların çözümlenemiyor olması, kişi üzerindeki etkileri sebebiyle okuldan kaçma isteği oluşabilir. Kişiler evdeki halledilemeyen sorunlara yönelik tepkilerini evin içine gösteremedikleri için bu durumu okula yansıtabilir, okuldan kaçma davranışı gösterebilirler. Aile içi problemlere örnek olarak anlaşmazlıklar, boşanma, ekonomik zorluklar, aile bireylerinin psikolojik sorunları, aile içi baskılar, kardeş kıskançlığı gösterilebilir.

 4. Okulda Zorbalık:
  Zorbalık yaşı fark etmeksizin birçok kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Okulda veya okul dışında uğranılan fiziksel, psikolojik, sözel, davranışsal hatta siber zorbalık sonucunda kişi okula gitmekten kaçınabilir. Zorbalık sonucunda kişinin kendisiyle kurduğu ilişki zarar görerek yetersizlik, değersizlik inançları geliştirebilir ve bunun sonucunda da okuldan kaçma isteği geliştirebilir. Okulda yaşanan zorbalık veya taciz, öğrencinin okula gitmekten kaçınmasına yol açabilir

 5. Özsaygı ve Özgüven Eksikliği:
  Çeşitli sebepler sonucunda ortaya çıkabilen özsaygı ve özgüven eksikliği kişinin başta sosyal ve akademik performans sergilemesi gereken okul ortamında bulunmaktan kaçınmasına sebep olabilir. 

 6. Kaygı ve Depresyon:
  Okul yaşantıları sebebiyle olsun ya da olmasın kişinin kaygısının yüksek olması, depresif davranış örüntüleri sergilemesi ya da depresyonda olması okuldan kaçmak istemesi ile ilişkili olabilir. 

Sonuç olarak okuldan kaçma isteği yalnızca kişilerin okulda yaşadıkları problemlerle ilişkili olmayabilir. Kişinin okuldan kaçma isteğinin altında yatan nedenleri anlayabilmek ona uygun desteği sağlayabilmek için son derece önemlidir. Eğer kendinizin ya da çevrenizden birinin okuldan kaçma isteğiyle baş etmekte zorluk çektiğini düşünüyorsanız bir uzmana başvurarak yardım alabilirsiniz. 

Okuldan Kaçma Sonucunda Neler Olabilir?

Okuldan kaçma davranışı sonucunda kişilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimleri zarar görebilir. Akademik açıdan derslerden geri kalma, sınav başarısında düşme gibi sonuçlar gelecekteki eğitim ve iş olanaklarının olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Sosyal açıdan ise kişinin akranlarıyla temasının azalması sosyal becerilerinin gelişmesine engel olabilir. Bunların yanı sıra okuldan kaçma davranışına sebep olan çatışmalı durumun çözümlenmemiş olması, kişinin hayatının diğer alanlarını da belirgin biçimde olumsuz etkileyebilir.  

Okuldan Kaçmak Bir Hastalık mıdır?

Okuldan kaçmak bir hastalık değildir. Ancak bu durum kişinin mizacı çerçevesinde değerlendirilerek bir hastalık ya da psikolojik çatışma semptomu olarak kabul edilebilmektedir. Okuldan kaçmak, maruz kalınan akran zorbalığının, kaygı bozukluğunun, depresyonun sonucu olabileceği gibi bazen de antisosyal davranışların bir çıktısı haline gelebilir.  Bu sebeple okuldan kaçma isteğinin ya da davranışının altında yatan sebepleri irdelemek herhangi bir hastalık veya çatışmanın çözümlenmesine, iyileşmesine de olanak sağlamaktadır. 

Okuldan Kaçma İsteği Yaşayan Kişiler İçin Neler Yapılabilir?

Okuldan kaçma isteği yaşayan ya da okuldan kaçan kişiler için uygun rehberlik ve terapi yöntemleri bu durumla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Bu isteği yaşayan kişilere destek olabilmek için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.

 1. Duyguları İfade Etme:
  Kişilere duygularını açıkça ifade etmek konusunda baskı yapmadan destek olabilirsiniz. Bu şekilde kişi duygularını paylaşarak içinde bulunduğu durumun kendi üzerindeki etkileri daha iyi anlayabilir ve çözüm yolları bulabilir. 

 2. Problem Çözme Becerilerini Geliştirme:
  Kişinin problem çözme becerilerini mizacı çerçevesinde geliştirmesine yardımcı olmak okuldan kaçma davranışına sebep olan sorunlarla daha etkili bir biçimde başa çıkmasına yardımcı olabilir. Problem çözme becerisini geliştirmek için kişiye sorunları tanımlama, alternatif çözüm yolları bulma, olumsuz duyguyla baş edebilme, karar verme gibi konularda destek olabilirsiniz, bir uzman desteğine başvurabilirsiniz.

 3. Stresle Başa Çıkma Stratejileri Öğretme:
  Genel anlamda stresle başa çıkma becerilerinin gelişmesi kişinin okuldan kaçma isteğine ve diğer stres kaynaklarına yönelik güçlenmesine, çözüm üretebilmesine yardımcı olur. 

 4. Sosyal Becerileri Geliştirme:
  Kişinin sosyal becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak problem çözme becerilerinin, duygusal düzenleme becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Sosyal becerilerin gelişmesi ile etkili iletişi kurma, empati gibi beceriler de desteklenerek kişinin okuldan kaçma isteğinin gerekçelerini daha kolay ifade edebilmesine yardımcı olacaktır. 

 5. Aile ve Öğretmen İşbirliği:
  Kişinin ailesinin ve öğretmenlerinin işbirliği yaparak öğrenciye destek olması, problemin nereden kaynaklandığını anlayabilmek için faydalı olacaktır. Bu durum kişinin okuldan kaçma isteğinin çözümlenmesi için son derece önemlidir.

 6. Profesyonel Yardım:
  Okuldan kaçma isteğinin okuldan kaçma davranışına dönüştüğü durumlarda profesyonel yardım almak oldukça önemlidir. Kişinin mizacı çerçevesinde yaşadığı çatışmaların irdelenmesi, sağlıklı baş etme becerilerinin kazandırılması ile okuldan kaçma isteğinin üstesinden gelinebilir. Okuldan Kaçmak İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiler?

Daha önce de değinildiği gibi okuldan kaçmak başka bir çatışmanın gün yüzüne çıktığı bir semptom olabilir. Bu sebeple de hem kişinin hem de çevresinin hayatlarını, psikolojik iyi oluş hallerini olumsuz yönde etkileyebilir. Kişinin özgüven eksikliği, kaygı, depresyon, kaçıngan davranışlar, antisosyal davranışlar, öfke sorunları gibi durumlar yaşamasına sebep olabilir.  Bu sebeple okuldan kaçma isteğiyle başa çıkabilmek için kişinin mizacı çerçevesinde terapi alması önemidir. 

Online Terapi Yoluyla Okuldan Kaçma İsteği Düzelir mi?

Online terapi birçok konuda olduğu gibi okuldan kaçma isteğiyle başa çıkmak için de etkili bir yöntemdir. Online terapi, kişiye esneklik sağlayarak konforlu bir anlamda psikolojik destek almasını mümkün kılmaktadır. Psikoloji.app uzmanları ile kişinin mizacı çerçevesinde online terapi alabilir, okuldan kaçma isteği ve altında yatan sebepleri kişiye özgün bir yaklaşımla çözümleyebilirsiniz. 

 

Trend Kategoriler

GDPR