Geçmiş Yaşantı ve Travmalar

Travma, bir kişinin üzücü bir deneyime verdiği duygusal tepkidir. Sıradan zorlukların aksine, travmatik olaylar ani ve öngörülemez olma eğilimindedir, yaşam için ciddi bir tehdit içerir - bedensel yaralanma veya ölüm gibi - ve kişinin kontrolünün ötesinde hissedilir.

Geçmiş Yaşantılar ve Travma

Geçmiş yaşantılar, bireyin hayatının birçok döneminde karşılaştığı olaylar, deneyimler ve yaşantılardan oluşur. Bu yaşantılar zaman zaman olumlu, zaman zaman ise olumsuz olayları içerebilir. Peki, bu olumsuz olaylar insanlarda travma yaratır mı? Travma, bir olayın bireyde derin ve uzun süreli psikolojik etkiler bırakması durumudur. Ancak bu, her birey için farklılık gösterebilir.

Geçmiş Yaşantıda Yaşanılan Olaylar İnsanlarda Travma Yaratır mı?

Evet, geçmiş yaşantılarda yaşanılan olaylar bireylerde travma yaratabilir. Özellikle şiddet, taciz, kazalar veya kayıplar gibi yoğun stres ve acıya yol açan olaylar travmatik olarak değerlendirilebilir. Ancak, aynı olay herkes için travmatik olmayabilir. Başka bir deyişle; her travmatik olay travma etkisi yaratmayabilir. Bireyin yaşantısı, geçmişi, mizaç yapısı ve destek sistemleri travma tepkisi üzerinde etkili olabilir.

Geçmiş Yaşantı ve Travmalar İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiler?

Geçmiş yaşantılar ve travmalar, bireyin psikolojisini derinden etkileyebilir. Bireylerde travma kaynaklı fiziksel, duygusal ve bilişsel etkiler görülebilir. Bireyin travmadan nasıl etkileneceği mizacına göre değişiklik gösterebilir.

Fiziksel Etkiler:

Bireylerin fiziksel rutinlerinde, iştah ve uyku ihtiyaçlarında belirgin değişiklikler olabilir. Kas ağrıları, baş ağrıları, sindirim problemleri gibi fiziksel şikayetler görülebilir. Birey, travma sonrası kaçınma davranışları gösterebilir, travmayı hatırlatan durum ve kişilerden kaçınabilir. Ayrıca, travma sonrası bireyin başa çıkma mekanizmaları değişebilir; bazıları alkol, madde kullanımına yönelebilirken, bazıları aşırı çalışma, kaçma gibi yöntemlere başvurabilir. 

Duygusal Etkiler:

Travmatik yaşantılar genellikle yoğun duygusal tepkilere neden olur. Birey, travma sonrası kaygı, depresyon, öfke, suçluluk, utanç, değersizlik ve korku gibi duygusal durumlar yaşayabilir. Bu duygusal tepkiler, travmanın şiddetine, bireyin yaşantısına, mizacına ve travma sonrası destek sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bilişsel Etkiler:

Birey, kendisini ve dünyayı algılamada değişiklikler yaşayabilir. Örneğin, "dünya tehlikeli bir yer" düşüncesiyle yaşayabilir, karamsar düşüncelerde artış olabilir. Ayrıca, güvende olmama hissiyle şüphecilik ve paranoid düşünceler yoğunlaşabilir, hatta obsesyonlar görülebilir. Travma sonrası bireyin dikkat, konsantrasyon ve hafıza problemleri yaşaması da mümkündür.

 

Ancak, travmatik yaşantılar sadece olumsuz etkilere yol açmaz. Bazı bireyler travma sonrası büyüme deneyimleyebilir. Travma sonrası bireyin değerleri, öncelikleri ve yaşam anlayışı değişebilir. Birey, travma sonrası daha güçlü, daha esnek ve daha anlayışlı olabilir. Bu durum, travmanın bireyin yaşantısına nasıl anlam verdiği ve travma sonrası destek sistemleri ile nasıl başa çıktığıyla ilgilidir.

Sonuç olarak, geçmiş yaşantılar ve travmalar bireyin psikolojisini derinden etkiler. Bu etkiler fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak bireyin yaşantılarına yansır. Ancak, her birey mizacına ve travmanın biçimine göre travma sonrası farklı tepkiler ve başa çıkma mekanizmaları gösterebilir.

 

Geçmiş Yaşantı ve Travmalar İnsanların Davranışlarında Ne Gibi Değişikliklere Yol Açar?

Geçmiş yaşantılar ve travmalar, bireylerin davranışlarında önemli değişikliklere neden olabilir. Travmatik yaşantılar, bireyin başa çıkma mekanizmalarını, sosyal etkileşimlerini ve günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir. Kişinin nasıl etkileneceği, davranışlarında nasıl değişiklikler olacağı ve bununla başa çıkma yöntemleri mizaca göre değişebilir. Travma sonrası görülen değişikliklerin bazıları:

1. Kaçınma Davranışları: Travmatik yaşantılar sonrası bireyler, travmayı hatırlatan kişilerden, yerlerden veya durumlardan kaçınabilirler. Örneğin, bir kaza sonrası araba kullanmaktan kaçınabilir veya şiddetli bir saldırı sonrası kalabalık yerlere girmekten kaçınabilirler.

2. Sosyal İzolasyon: Bazı bireyler, travmatik yaşantılar sonrası sosyal etkileşimden kaçınabilir ve sosyal izolasyona girebilirler. İnsanlarla kurulan ilişkilerde zorluklar yaşayabilir, güven sorunları yaşayabilir veya ilişkileri kesmeyi tercih edebilirler.

3. Başa Çıkma Mekanizmalarında Değişiklik: Travmatik yaşantılar sonrası bireyler, stresle başa çıkma yöntemlerinde değişiklikler yaşayabilirler. Bazıları alkol, madde kullanımına yönelebilir, bazıları aşırı yeme veya yeme bozukluklarına meyilli olabilir, bazıları ise aşırı çalışma veya kaçma gibi davranışlara başvurabilir.

4. Duygusal Patlamalar: Travma sonrası bireyler, daha öfkeli, daha duygusal veya daha hassas olabilirler. Küçük sorunlar karşısında aşırı tepkiler verebilir, aniden ağlama nöbetleri geçirebilir veya kendilerini hızla öfkeli hissedebilirler.

5. Dikkat ve Konsantrasyon Problemleri: Travmatik yaşantılar sonrası bireylerde dikkat ve konsantrasyon problemleri olabilir. Zihinsel bulanıklık, hafıza sorunları veya görevler arası geçişlerde zorluk yaşayabilirler.

6. Riskli Davranışlar: Bazı bireyler, travmatik yaşantılar sonrası riskli davranışlara yönelebilir. Bu riskli davranışlar, kendi yaşamlarını tehlikeye atabilecek aktiviteleri içerebilir. Örneğin; tehlikeli sporlar yapmak, tehlikeli ilişkiler kurmak veya yasadışı aktivitelerde bulunmak.

Sonuç olarak, geçmiş yaşantılar ve travmalar bireylerin davranışlarında çeşitli değişikliklere yol açabilir. Bu değişiklikler, bireyin travmayla nasıl başa çıktığına, destek sistemlerine, mizaç ve kişilik özelliklerine ve yaşantısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

Travmaların Psikolojik Tedavisi Nasıl Olur?

Travmaların psikolojik tedavisinde genellikle psikoterapi/psikolojik danışmanlık kullanılmaktadır. Terapi sürecinde bireyin travma ile başa çıkma yöntemleri, fiziksel, duygusal, bilişsel tepkileri ve düşünce kalıpları üzerinde çalışılır. Ayrıca, travma sonrası destek sistemlerinin güçlendirilmesi ve sosyal destek ağlarının oluşturulması da önemlidir. Sürecin verimli ve etkili olabilmesi için mizaç temelli kişiye özgü bir süreç planlanması son derece önemlidir. Çünkü bir olayı her birey farklı algı, duygu ve düşüncelerle deneyimler. Bu nedenle, bireyin mizacını bilerek ve mizacını temel alarak bir süreç yönetilmelidir.

Online Terapi ile Travmaların Tedavisi Mümkün mü?

Evet, online terapi ile travmaların tedavisi mümkündür. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte online terapi, bireylere ulaşılabilir ve etkili bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Etkililik açısından yüz yüze terapiden farkı yoktur. 

Travmayla başa çıkmak ve travma sonrası büyümeyi sağlayabilmek için Psikoloji.app uzmanları yanınızda.

 

Trend Kategoriler

GDPR