Parkinson

Dopamin hücreleri yüksek miktarda azaldığında dopamin üretimi yetersiz kalarak Parkinson hastalığın belirtilerinden olan ritmik olmayan, uyumsuz, titrek ve akıcı olmayan hareketlerin ortaya çıkmasına neden olur.
Sinan Korkmaz

Sinan Korkmaz

Psikolojik ve Tıbbi Danışmanlık

GDPR