Çocuk Danışmanlığı

“Ağaç yaşken eğilir.” demişler, doğru söylemişler. Çocukluk çağı; mizacın belirgin hale geldiği, olumlu ve olumsuzluğa açık potansiyellerin gözlemlendiği ve çevresel faktörlerle de birlikte büyümenin ve gelişmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği dönemdir.
Çocuk ve ergen danışmanlığı, çocukların veya gençlerin fiziksel, duygusal veya bilişsel gelişimlerinde problemlere neden olabilecek endişelerini keşfetmelerine yardımcı olur. Danışmanlık süreci, onlara zor veya karışık duygularını güvenli bir ortamda ifade etme fırsatı verir.

Çocuk Danışmanlığı Nedir?

“Ağaç yaşken eğilir.” demişler, doğru söylemişler. Çocukluk çağı; mizacın belirgin hale geldiği, olumlu ve olumsuzluğa açık potansiyellerin gözlemlendiği ve çevresel faktörlerle de birlikte büyümenin ve gelişmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği dönemdir. Özellikle anne-babalar, “geleceğimiz” dediğimiz çocuklara yönelik her zaman en iyisini yapmak, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çabalarlar. Ancak bazen yalnızca anne-babaların çabası yeterli olmayabilir. Bir çocukta olumlu sonuç veren bir yaklaşım, başka bir çocukta bireysel farklılıklardan dolayı olumsuz olabilir.

Çocuk danışmanlığı; çocuğu tanıyarak fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimini desteklemek, mizacı çerçevesinde sağlıklı bir kişilik geliştirmesine yardımcı olmak, var olan potansiyellerini değerlendirmek ya da psikolojik olarak gösterdiği sorunların (davranış bozukluğu, dikkat dağınıklığı, kaygı, korku, öfke problemleri vb.) çözümüne yardım etmek amacıyla uzmanlar tarafından sunulan bir danışmanlık hizmetidir.

Çocuk Danışmanlığı Ne iş Yapar?

Çocuk danışmanlığı; gelişim takibinden psikolojik müdahaleye kadar geniş bir aralığı kapsayabilir.

1. Çocuk danışanın fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişim değerlendirmesi ve takibi

2. Mizaç tespiti yaparak çocuğun yapısına özgü yol haritası çıkarılması

3. Kişilik gelişimi, davranışsal değer gelişimi, sosyal beceri gelişimi, zihinsel yetenek gelişimi gibi birçok alanda olumlu potansiyellerin desteklenmesi, olumsuzluğa açık potansiyellerin dengelenmesi

4. Kaygı, öfke kontrol problemi, dürtü kontrol problemi vb. saptanan psikopatolojiye yönelik psikoterapi desteği

5. Ailelere rehberlik ederek çocukların çevresindeki destek sisteminin güçlendirilmesi

Çocuk Danışmanına Ne Ad Verilir?

Çocukların zihinsel, psikolojik, davranışsal ve sosyal gelişimini takip eden,  mevcut veya olası problemlere karşı danışmanlık yaparak çözüm üreten uzmanlara genellikle ; “çocuk danışmanı”, “çocuk psikoloğu” veya “çocuk terapisti” gibi isimler verilir. Danışmanın uzmanlık alanına ve eğitimine bağlı olarak, bu terimler farklılık gösterebilir.

Hangi Durumlarda Çocuk Danışmanından Destek Alınabilir?

Çocuğun gelişiminde görülen herhangi bir olumsuzluk karşısında bir çocuk danışmanından yardım alınabileceği gibi ortada herhangi bir olumsuzluk teşkil etmeyen durumlarda da daha sağlıklı ve dengeli bir gelişim için uzman desteği alınabilir. Özellikle mizaç temelli psikolojik danışmanlık; her iki durumda da çocuğun mizacına göre etkili ve kalıcı sonuçlar sunmaktadır. Örneğin; çocuğun mizacının tespit edilmesi ve mizacına göre bir yol haritası çizilmesi –bir psikopatoloji görülmese bile- çocuk gelişimi ve psikolojisi için oldukça verimlidir.

Çocuk danışmanlığında en sık karşılaşılan başvuru sebeplerinden bazıları şunlardır:

●       Oyun veya dijital bağımlılık

●       Yeme problemleri

●       Anne-babaya bağımlılık

●       Uyum problemi 

●       Uyku problemi (tek başına uyuyamama, gece korkuları, uykunun sık sık bölünmesi vb.)

●       Yalan söyleme

●       Akranlarla veya varsa kardeş ile çatışma

●       Kardeş kıskançlığı

●       Paylaşmak istememeye bağlı problemler 

●       İnatçılık

●       Okul ya da eğitim yaşamında problemler

●       Öfke kontrol problemi

●       Dürtüselliğe eğilim

●       Dikkat ve odaklanmayla ilgili problemler

●       Anksiyete

●       Sınav kaygısı

●       İçe kapanıklık

●       Tuvalet problemi

 

Mizaç temelli psikolojik danışmanlıkta; çocuğun ve ebeveynlerin mizaç yapılarına göre var olan sorun değerlendirilir. Mizacına göre çocuğun problem yaşamasındaki temel sebep tespit edilerek buna göre müdahale edilir ve destek sağlanır. Mizacındaki güçlü yönlerin işlevsel şekilde ortaya koyulması desteklenir, zayıf yönlerin gelişmesi sağlanır. Mizaç tipi hayat boyu değişmeyeceği için ebeveynlerin de bu konuda farkındalık kazanmalarına yardımcı olunur.

Çocuk Danışmanlığını Kimler Yapabilir?

Çocuk danışmanlığı; psikoloji alanında eğitimini tamamlamış, çocuk ve ergenler üzerine yetkinleşmiş kişiler tarafından sağlanabilir. Örneğin; çocuk ve ergen psikolojisi alanında uzmanlaşmış, en az psikoloji lisans eğitimini tamamlamış ve bu eğitimin gerekliliklerini yerine getirmiş profesyoneller çocuk ve ergen danışmanlığı verebilirler. Çocuk ve ergen psikologları; çocukların mizaç ve kişilik yapılarını, gelişimlerini, eylemsel, duygusal ve düşünsel davranışlarını inceleyerek, psikolojik durumlarını değerlendirebilirler. Genellikle bireysel terapi, oyun terapisi veya aile danışmanlığı gibi yöntemler kullanarak çocukların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirirler. 

 

Çocuk Danışmanı İlaç Yazabilir mi?

Çocuk danışmanları çocuğun psikolojik ya da gelişimsel değerlendirmesini yapar ve ona göre bir yol haritası çıkarırlar. Ancak mesleki olarak ilaç reçetelendirme yetkileri yoktur. İlaç tedavisi gerektiğini düşünen bir danışman; danışanı uzman bir hekime yönlendirebilir ve hekim gerekli görürse reçetelendirme yapabilir. İlaç tedavisi genellikle bir tıp hekiminin gözetiminde uygulanır.

Çocuk Danışmanlığı Ücretleri Nelerdir?

Çocuk danışmanlarının ücretleri ülke, şehir, eğitim ve deneyim düzeyi, uzmanlık alanları ve sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle saatlik ücretlendirme yapılır ya da öngörülen ve planlanan belirli bir süreç varsa bu süreç üzerinden ücretlendirilebilir. Ücretler; bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı veya grup seansları gibi hizmet türlerine göre farklılık gösterebilir.

Çocuk Danışmanlığı

Çocuğunuz için bir adım...

Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızın en sağlıklı psikolojide yetişmeleri ve onları özel yapan potansiyellerini keşfetmek için online çocuk psikologlarımızla tanışın!

Çocuk Psikologları

Sorunlar Aynı, Çözümler Farklı

Bizler her çocuğun bireysel farklılıklarını mizaç ve zihinsel yetenek temelinde tespit ederek, kendi yaş ve potansiyellerine uygun sağlıklı gelişimleri için en etkili online danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

school
Eğitim ve Okul

Çocuğunuz okulda zorlanıyor veya desteklenmesi gerekiyorsa.

sentiment_extremely_dissatisfied
Hırçınlık

Çocuğum çok hırçın.

diversity_2
Arkadaşlarıyla İletişim

Çocuğum yaşıtları ile iletişim kuramıyor.

placeholder
disc_full
Dikkat Eksikliği

Çocuğumun dikkat eksikliği mi var?

family_star
Çocuk Gelişimi

Acaba çocuğum için en iyisi ne?

conditions
Potansiyel Keşfi

Çocuğumun potansiyeli ve yatkınlıkları neler?

Trend Kategoriler

GDPR