Kişiler Arası İletişim Problemleri

Her tür ilişkinin zaman zaman yanlış iletişimden veya yanlış anlamalardan kaynaklanan çatışmalar gibi bazı sorunlarla karşılaşması yaygındır.

Kişiler Arası İletişim Problemleri Genelde Kimler Arasında Olur? 

İletişim,  bireylerin içgüdü ve hareketlerini, duygularını ve bilişsel olarak zihinlerinden geçenleri algılamasıyla başlar ve aktarılmasıyla sürer.  Alıcı, gönderici, mesaj ve kanal iletişimin temel dinamikleridir. Her bireyin zihninden geçenleri aktarması ve anlamlandırması ise mizaç yapısına göre farklılık göstermektedir. İletişim, kişinin iç dünyasında ki istek ve ihtiyaçlarını, düşüncelerini duygularını dile getirmeye ve söyleme dökmeye başladığı andan itibaren başlar. İletişimde; söylem ve söylemin sonucunda karşı tarafta ki kişinin;  söylemin duygusunu hissetmesi, anlamlandırması ve duyumsaması önemlidir. Bireylerin mizaç tiplerine göre değişkenlik gösteren algı ve motivasyon farklılıkları, konuşmak ve konuşmayı sürdürmek, kullanılan dilin sadeliği/karışıklığı/belirsizliği, açık ve anlaşılır bir şekilde duygu ve düşünceleri ifade edememek, idealize etmek/değersizleştirmek, zihnin geçmişte kalması/gelecekte olması iletişim problemlerinin başlıca sebepleri arasındadır.

Kişiler Arası İletişim Problemleri Neden Olur?

İletişim problemlerinin temel sebepleri arasında ilk olarak, farklı pencerelerden, aynı olguyu değerlendirmek vardır.  “Ben ne söylüyorum sen ne anlıyorsun?” söylemleri genellikle bireylerin olayları ve durumları kendi algılarına göre algılayıp değerlendirmesinden kaynaklanır. Her birey kendi yaradılışına göre bir algıya ve motivasyona sahiptir. Bu yüzden aynı durum her birey tarafından aynı etki ve tepkiyi doğurmaz. Farklılıklar oluşur. Bireyler ilişkilerinde bu farklılıkların olmasını olumsuzluk olarak algıladığında, iletişim problemlerinin doğması kaçınılmaz oluyor. Haklılık iddiası, mağduriyet düşüncesi, anlaşılmadığını hissetmesi, düşüncelerin değersizleştirilmesi  vb gibi kendi iç dünyalarında bir çıkarım yapıp olumsuz dinamikte devam edebilir.  Bu durumda her bireyin kendi iç dünyasında ki ,aynı içerik, farklı anlamlar oluşturabilir. Dolayısıyla, mizaç yapısı iletişimin yönünü belirler. İletişim iki kişilik bir süreçtir ve bu sürecin devam edebilmesi mizaç yapılarının aynı olmasıyla ilişkili değil, mizaç yapılarının farklı olmasıyla birlikte uyum ve dengeli bir şekilde iletişimi devam ettirebilmek ile ilgilidir. Aile ve çift terapilerinde genellikle bireylerden duyduğumuz biz çok farklıyız birbirimizi anlamıyoruz gibi söylemleri çok fazla duymaktayız.  Çiftlerin iletişim problemlerini yaşamasının sebebi bir konuyu konuşurken bireylerin  subjektif algıda kalmalarıdır. Yani olayları ve durumları öznel bir şekilde değerlendirmeleridir.  Tabi ki bir konu da anlaşmazlık yaşandığında aynı duygu ve düşünce de olunamayabilir, ancak bireyin kendi algısını fark edip iddia ettiği duygu ve düşünceyi haklılık iddiasına göre devam ettirmesi ve esneklik içinde yaklaşmaması, ilişki de iletişim problemlerini tetikler. Esneklik, iletişimin devam edebilmesi için bireyin kendi algısı doğrultusunda ve karşı taraftan aldıklarını da değerlendirmesiyle oluşur. Kaynak ve alıcı arasında ki geçişler almak ve vermek eylemlerinin devamıyla can bulur.

Kişiler Arası İletişim Problemleri Ne Gibi Sorunlara Yol Açar? 

İletişimin var olabilmesi ve sürdürülebilirliğin olması için konuşma eyleminin devam etmesi gerekir. Konuşmaktan hoşlanmayan, anlaşılmayı bekleyen, güvende hissetmediğinde karşı tarafta ki kişiyi davranışlarıyla sınama eğiliminde olan bireyler var.İçedönük yapıların konuşmak üzerine daha çekingen ve içinde yaşadığını görüyoruz. Bu durumda bireylerin yaşamında var oluşsal olarak kendini ortaya koyma şekli, iletişimin temel dinamiklerinden olan alıcı ve gönderici arasında ki ilişkiyi olumsuz yönlendirir. Konuşmak eylemi ifade etmektir. Alıcıya veri gitmediğinde iletişimin başlaması ve devam etmesi aksamaya uğrar. Bu nedenle bireylerin yaşamında ki temel motivasyonu iletişimi sürdürme konusunda önem taşımaktadır.  

Kullanılan dilin sadeliği, açık ve anlaşılır bir şekilde duygularını, düşüncelerini ifade edebilmek iletişimin önemli dinamiklerinden biridir. Bireylerin kendini ifade etme şekilleri detay vererek konuşması ya da hiç detay vermeden konuşarak iletişimi devam ettirmeye çalışması gibi durumlar yapıya göre değişkenlik gösterir. Detaycı bir bireyin karşısında yüzeyel aktarımlar yapan biri var ise doğal olarak birbirini anlama ve mesajın doğru ulaşması/ulaşmaması doğrudan etkilenmektedir. 

Kişinin algıladığı durumu idealize edip yüceltmesi ile değersizleştirmesi aslında aynı dinamiğe sahiptir.  Çünkü, yüceltilen şeyin aynı algı ile karşılanması beklenebilir. Bu durumda alıcı (karşı taraf) idealize eden kişinin neyi idealize ettiğini anlamlandıramıyorsa,  iletişim de aksamalar olabilir. Aynı duygu ve düşünce içinde değerlendiremedikleri için. İdealize eden taraf için duruma baktığımızda idealizasyonun içinde değersizleştirildiğini hissedebilir. 

Kişiler Arasındaki İletişim Problemi Çözülmezse Ne Olur?         

Zihnin geçmişte kalması/gelecekte olması iletişim problemlerindendir.  Bireyler bir konuyla ilgili konuşurken geçmişten ve gelecekten aynı anda konuşup hangi durumu değerlendirdiklerini karıştırıp anı kaçırabiliyorlar. İlişki dinamiklerinde ki problemlerin yaşanmasının sebebi o an da zihnin geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerinin sonucunda hissettiği duyguda ya da düşüncede kalması ve bunun üzerinden o “an”ı organize etmeye çalışmasıdır.  İlk başta örnek verdiğim “ben ne söylüyorum sen anlıyorsun”un altında aynı dinamikte(duygu, düşünce) buluşamamak vardır.  Aslında aynı zaman diliminde “şimdi” ve “şu an” ın etkilerini duygusal ve bilişsel boyutta konuşmaktansa geçmişin ya da geleceğin duygusu üzerinden şimdi ki duyguyu belirlemeye çalışmak iletişimde ki problemleri oluşturuyor. 

Kişiler Arası İletişim Problemleri Nasıl Çözülür? 

Sonuç olarak değerlendirildiğinde, kişilerarası iletişim problemlerinin altında pek çok etken vardır. Psikolojik açıdan iletişim problemlerinin sebeplerini değerlendirdiğimizde; bireylerin temel motivasyonları yani mizaç yapıları en önemli etkenlerden biridir. Mizaç; bireylerin algı ve önceliklerini belirleyen ve bu doğrultuda eğilim göstermesine sebep olan dinamiktir. Algı ve motivasyon farklılıkları, konuşma motivasyonu ve konuşmayı sürdürmek, kullanılan dilin sadeliği/karışıklığı/belirsizliği, açık ve anlaşılır bir şekilde duygu ve düşünceleri ifade edememek, idealize etmek/değersizleştirmek, zihnin geçmişte kalması/gelecekte olması iletişim problemlerinin başlıca sebepleri arasındadır. İletişim problemlerinin sebeplerine baktığımızda bireylerin otomatik olarak “algı”sına göre ortaya koydukları mesajları alıcıya geçirebilmeleri her mizaç doğrultusunda bakıldığında esneklik ve “s” verme ile sürece yaklaşım bireylerin birbirlerini anlaması konusunda yardımcı olacaktır. 

Kişiler Arasındaki İletişim Problemi Çözülmezse Ne Olur?       

İlişkilerin Zayıflaması: İletişim problemleri çözülmezse, kişiler arasındaki ilişkiler zayıflayabilir veya bozulabilir. Karşılıklı anlayış ve destek eksikliği, ilişkilerin güçlenmesini engeller ve uzaklaşmaya neden olabilir.

Duygusal Uzaklaşma: İletişimdeki eksiklikler, duygusal bağların zayıflamasına ve hatta duygusal uzaklaşmaya yol açabilir. Karşılıklı duyguların ifade edilememesi ve anlaşılamaması, kişiler arasında duygusal kopukluk yaşanmasına neden olabilir.

Çatışma ve Anlaşmazlıkların Artması: İletişim problemleri, anlaşmazlıkların çözülmesini zorlaştırabilir ve çatışmaların artmasına sebep olabilir. Karşılıklı anlayış eksikliği ve iletişimdeki belirsizlikler, çatışmaların derinleşmesine ve uzun süre devam etmesine neden olabilir.

Güvensizlik ve İçsel Sıkıntılar: İletişim problemleri, kişiler arasında güvensizlik duygularının artmasına ve içsel sıkıntıların oluşmasına yol açabilir. İletişimdeki netlik eksikliği ve duyguların anlaşılamaması, kişilerin birbirlerine olan güvenlerini sarsabilir.

İzolasyon ve Yalnızlık: İletişim sorunları, kişiler arasındaki bağların zayıflamasına ve hatta kopmasına yol açabilir. Bu da kişilerin kendilerini yalnız hissetmelerine ve izole olmalarına neden olabilir.  

Kişiler Arası İletişim Problemleri Çözmek İçin Online Terapi Doğru Yol Mudur? 

Kişiler arası iletişim problemlerini çözmek için online terapi doğru bir yöntem olabilir. Çünkü terapi, iletişimdeki sorunları anlamak, olası çözümleri keşfetmek ve daha sağlıklı iletişim becerileri geliştirmek için etkili bir görüşme tekniğidir. Online terapi, kişilere konforlu bir ortamda, istedikleri zaman ve yerde destek alabilme imkanı sunar. Ayrıca, online terapi ile kişiler, uzman terapistlerle kolayca iletişim kurabilir ve sorunlarını paylaşabilirler. Bu sayede, iletişimdeki problemleri anlamak ve çözüm yollarını keşfetmek daha kolay hale gelir.

 

Trend Kategoriler

GDPR