İş Stresi (Stres Yönetimi)

İş stresi, işin gereklilikleri, çalışanın yetenekleri, kaynakları veya ihtiyaçları ile uyuşmadığında ortaya çıkan zararlı fiziksel ve duygusal tepkiler olarak tanımlanabilir.

Trend Kategoriler

GDPR