İş Çevresiyle Uyumsuzluk

Uyumsuzluk, bir çalışanın çalışma ortamına uymadığı ve iş arkadaşları ve müşterilerle zayıf ilişkiler kurduğu durumlarda ortaya çıkar. Uyumsuzluk, çalışanın çalışma yeteneğini etkilediği için, bir tür kötü iş performansı olarak ele alınabilir.

Trend Kategoriler

GDPR