Madde Kullanımı Problemi

Ergenlerde madde kullanımı ve bağımlılığı, psikolojik, kalıtımsal, biyolojik, sosyokültürel, aile ve diğer etkenlerden kaynaklanabilir. Bu durum gençlerde alışılmadık fiziksel, duygusal ve düşünsel bozukluklara sebebiyet verir.

GDPR