Kurumsal

Kurumsal

Türkiye ve Dünya’da ilk kez mizaç temelli uygulamalarla; uzman kadromuz ile kurumlara ve bireylere psikiyatri, psikoloji ve eğitim alanında danışmanlık hizmeti verme, eğitim modeli oluşturma, sosyal psikoloji ve klinik psikiyatri alanlarında araştırma ve geliştirme yapma faaliyetlerinde bulunmaktayız. Tüm yaşam dönemlerinde karşılaşılabilecek bilişsel, gelişimsel ve psikolojik sorunların değerlendirilmesi, gelişimsel ve psikolojik destek programlarının planlanması konularında çalışmaktayız. Bireylerin mesleki-sosyal-kişisel alanda ilerlemelerinde, kendi potansiyellerini ortaya çıkarmalarında psikiyatristlerden, psikologlardan, psikolojik danışmanlardan oluşan uzman kadromuz ile disiplinler arası anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Edindiğimiz tecrübe ve Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin gücü ile bize başvuran tüm değerli danışanlarımızın yaşamına artı bir değer kattık ve katmaya da devam ediyoruz…


İnsanı temel alan ve insan davranışlarının doğasındaki sistematiği milli bir modelle bilim literatürüne kazandıran ve geliştirdiği know-how birikimini eğitim, insan kaynakları ve danışmanlık alanlarındaki araştırma-geliştirmeleri dijital uygulamalarla hizmete sunuyoruz.

GDPR