Belirsiz Roller ve Rol Çatışmaları

Rol belirsizliği, çalışanlar işlerini yeterince yerine getirmek için yeterli bilgiye sahip olmadığında veya performans değerlendirme yöntemleri belirsiz olduğunda ortaya çıkar. Rol çatışması, akranların çelişkili veya belirsiz beklentileri olduğunda ortaya çıkar.

Trend Kategoriler

Cansu Gök

Cansu Gök

Psikolojik Danışmanlık
Store King Seller
Özge Ünal

Özge Ünal

Psikolojik Danışmanlık
Store King Seller
Alp Örek

Alp Örek

Psikolojik Danışmanlık
Store Best Seller
Sinan Korkmaz

Sinan Korkmaz

Psikolojik ve Tıbbi Danışmanlık

GDPR