İsteksizlik

İsteksizlik sendromunun birçok sebebi olabilir. Günlük hayatın yoğunluğu ve monotonluğu, ilişkisel problemler, mobbing gibi çevresel faktörlerin isteksizliğe sebep olabileceği gibi mizaç potansiyellerinin sergilenemediği, mizaç arayışının doyurulamadığı bir durumda olmak, depresyon, motivasyon kaybı gibi içsel süreçler de isteksizliğe sebep olabilmektedir.

İsteksizlik Neden Olur?

İsteksizlik sendromunun birçok sebebi olabilir. Günlük hayatın yoğunluğu ve monotonluğu, ilişkisel problemler, mobbing gibi çevresel faktörlerin isteksizliğe sebep olabileceği gibi mizaç potansiyellerinin sergilenemediği, mizaç arayışının doyurulamadığı bir durumda olmak, depresyon, motivasyon kaybı gibi içsel süreçler de isteksizliğe sebep olabilmektedir. İsteksizlik sonucunda kişinin okul ya da iş hayatı olumsuz etkilenerek akademik başarısı ve kariyeri zarar görebilir. Bunun yanı sıra sosyal hayata yönelik isteksizlik kişinin ilişkilerinin bozulmasına, doyum sağlayamamasına, içe çekilmesine sebep olabilir.  

İsteksizlik Problemi Nasıl İnsanlarda Görülür?

İsteksizlik problemi birçok insanın hayatının bazı dönemlerinde yaşayabileceği bir durumdur. Hayata, günlük işlere, ilişkilere yönelik isteksizliğin neden ve ne şekilde oluşabileceği, kişinin hayatının hangi alanlarını etkileyebileceği mizacı ile doğrudan alakalıdır. Çünkü mizaç kişinin hayat amacı ile ilişkilidir. Mizacında yer alan temel arayışını keşfedememiş ya da yatırım yapamamış, alan bulamamış kişilerde isteksizlik ve tükenmişlik sendromu sıklıkla gözlemlenmektedir. Kişinin mizacını, potansiyellerini bilmesi ve kendini tanıması isteksizlik ile baş edebilmesi için son derece önemlidir. 

İsteksizlik problemi kronik bir ağrı ya da hastalık sonucunda yani kişinin bedensel işlevselliğinin zarar görmesi durumunda oluşabileceği gibi iş ve sosyal hayat gibi alanlarda meydana gelen çatışmalar, artan stres faktörleri gibi durumlar sonucunda da oluşabilir. Bu çatışmalarla baş etmekte zorlanan, sağlıklı çözüm yolları bulamayan, duygularını ifade etmekte zorlanan ve bastırma eğiliminde olan kişilerde sıklıkla isteksizlik sendromu gözlemlenebilir. 

İsteksizlik Problemi Nasıl Çözülür?

İsteksizlik kişiyi yaşama bağlayan kaynakların zayıflaması sonucu oluşan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ciddi bir durumdur. Bu sebeple isteksizlik probleminin irdelenmesi, kişinin mizacı çerçevesinde çözümlenmesi son derece önemlidir. 

  1.  Nedenleri Belirlemek: İsteksizliğin nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kişinin hangi alanlarda daha isteksiz ve olduğu, harekete geçmede zorlanıp zorlanmadığı gibi durumların irdelenmesi önemlidir. İsteksizliğin neden, nereden ve ne şekilde başladığı belirlendiğinde yani sorunun kaynağı tespit edildiğinde çözüm yolları da daha hızlı ve etkili şekilde bulunabilir. 

  2. Sağlıklı Yaşam Tarzı: Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, yeterli şekilde uyumak gibi beden sağlığı ile ilişkili olduğu düşünülen konular kişinin psikolojik iyi oluş halini de olumlu biçimde etkilemektedir. İsteksizlik problemi ile mücadelede basit ancak sürekliliği sağlanan bir rutin oluşturmak bu problemin çözümüne katkı sağlayabilir.

  3. Motivasyonu Artırmak: Kişinin mizacı çerçevesinde yeni motivasyon kaynakları araması, hobiler edinmesi, yeni insanlarla tanışması, becerilerini geliştirmesi gibi süreçler isteksizliğin azalmasına katkı sağlayabilir.

  4. Zaman Yönetimi: Gün içinde yapılacak işler isteksizlik sebebiyle ertelenebilir. Bu yüzden günün planlanması ve yapılacak işlerin önceliklendirilmesi kişinin işlevselliğini arttırarak isteksizliğin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

  5. Sosyal Etkileşimler: Kişinin kendini yakın hissettiği insanlarla görüşmesi, sosyal etkileşimlerini arttırmaya çalışması da isteksizliğin azalmasına yardımcı olabilir. Duyguları paylaşmak, problemler hakkında konuşmak gibi süreçler kişilerin rahatlamasına, motivasyonlarının artmasına yardımcıdır.

  6. Profesyonel Yardım: İsteksizlik sonucunda kişilerde kaygı bozuklukları, depresyon, sosyal izolasyon gibi süreçler gözlemlenebilir. Kişinin isteksizliği sonucunda günlük hayatı etkileniyor, içsel huzursuzluğu ile baş edemiyorsa uzman psikologlar tarafından mizaç temelli psikoterapi alması bu durumun çözümlenmesi için oldukça faydalı bir yoldur.