Saldırganlık

Çocuklarda saldırganlık, altta yatan birçok farklı sorunun belirtisi olabilir. Bu çok polimorfik bir şey, herhangi bir sayıda farklı psikiyatrik durum, tıbbi problemi ve yaşam koşulu için bir ortak noktadır. Saldırganlığı tedavi etmeninin özünde, önce onu neyin harekete geçirdiğini bulmak vardır. Her çocuğun saldırganlık davranışlarının altında yatan nedenler, mizaç yapısına göre bireysel farklılıkların etkisiyle şekillenir.

Çocuklarda Saldırganlık Neden Olur?

Her çocuk, kendi eşsiz mizaç yapısı ile dünyaya gelir. Bu benzersiz yapının altında, çocuğun hayata bakış açısı, motivasyonu, öncelikleri ve algısı gibi birçok değişken yer alır. Dolayısıyla, her çocuğun saldırganlık davranışlarının altında yatan nedenler, bu bireysel farklılıkların etkisiyle şekillenir. Dokuz tip mizaç modeli, bu bireysel farklılıklara vurgu yaparak çocukların saldırganlık davranışının nedenlerini daha iyi anlamamızı sağlar.

Örneğin kusursuzluk arayışında olan  çocuklar  mükemmeliyetçi, hak ve adalet gibi kavramları benimsemiş olabilir bu durumda hata yapma korkusu veya adaletli davranılmadığını düşünmesi, saldırgan davranışlara yol açabilir. Duyguyu hissetme arayışında olan çocuklar başkalarıyla olan ilişkilerinde yaşadıkları hayal kırıklıkları veya anlaşılmamışlık duygusu, saldırganlığa neden olabilir. Hayran olunacak kendilik imajı arayan bir çocuk başkalarının dikkatini çekmek ve statü kazanmak için agresif davranışlar sergileyebilirler. İlgililerin kendilerini beğenmesini ve takdir etmesini sağlama arzusu, saldırganlığı tetikleyebilir. Duygunun anlam arayışında, duygusal derinliği olan çocuklar Anlaşılmadıklarını hissettiklerinde veya kişisel değerleriyle çatıştıklarında, içlerinde biriken duyguları agresif davranışlarla dışa vurabilirler. 

Bilginin anlamı arayışında olan çocuklar mantıklarıyla hareket etme eğilimindedirler. Ancak, kendilerini anlaşılmamış veya dışlanmış hissettiklerinde, bu mantık temelli düşünce yapısı agresif tepkilere neden olabilir. Entelektüel dinginlik arayışında olan çocuklar dengeli ve sakin bir ortam arayışında olabilirler. Ancak, güvensizlik veya endişe duyduklarında, içlerinde biriken stres ve gerilim agresif davranışlara yol açabilir. 

Keşfetmenin hazzını arayan çocuklar maceraperest ve dikkat çekici olmayı seven bu çocuklar, sıkılmaktan veya kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Sınırlarını test etme arzusu veya dikkat çekmek için saldırgan davranışlar sergileyebilirler. 

Mutlak güç arayışındaki kendinden emin ve liderlik eğiliminde olan bu çocuklar, kontrolü ellerinde bulundurmayı severler. Başkalarına karşı üstünlük kurma arzusu veya güç gösterisi yapma isteği, saldırganlığa yol açabilir. 

Fiziksel konfor arayışında, barışçıl ve uyumlu bir ortam arayışında olan bu çocuklar, çatışmalardan ve huzursuzluktan kaçınırlar. Ancak, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde, savunma mekanizmaları olarak saldırgan davranışlar sergileyebilirler.

 

Çocuklarda Saldırganlık Durumu Psikolojik Midir? 

Elbette, çocuklarda saldırganlık durumu genellikle psikolojik bir kökene sahiptir. Ancak, saldırganlık davranışının psikolojik nedenlerinin yanı sıra çevresel faktörlerin ve öğrenilmiş davranışların da etkisi vardır. Çocukların aile içi ilişkileri, ebeveynlerinin tutumları, yaşadıkları travmalar, şiddet içeren çevresel etkiler gibi faktörler, saldırganlık davranışlarını etkileyebilir. Çocuklar, çevrelerinde gözlemledikleri davranışları öğrenebilirler. Şiddet içeren medya içeriği, arkadaş gruplarından edindikleri davranışlar veya şiddet içeren oyunlar gibi faktörler, çocuklarda saldırganlığın öğrenilmesine katkıda bulunabilir. Örneğin çocuklar duygusal zorluklarla başa çıkmada yetersiz olduklarında veya duygusal ihtiyaçlarının karşılanmamamsı durunda saldırgan olabilirler.Bazı durumlarda çocuğun bilişsel gelişiminde yaşanan dikkat eksikliği ve hiperaktivite, otizm spektrum bozukluğu gibi sağlık sorunları saldırgan davranış nedenleri olabilir. Bazı sağlık problemleri veya kullanılan ilaçlar da saldırganlığa sebep olabilir.

Çocuklarda Saldırganlık Durumu Nasıl Tedavi Edilir? 

Çocuklarda saldırganlık durumu tedavisi, her çocuğun benzersiz mizaç yapısını ve altında yatan nedenleri dikkate alarak bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Dokuz tip mizaç modeline göre, her çocuğun saldırgan davranışlarının kökeninde farklı motivasyonlar ve duygusal ihtiyaçlar yatabilir. Dolayısıyla, danışmanlık planı çocuğun mizacına, kişilik özelliklerine ve yaşadığı zorluklara göre özelleştirilmelidir. 

Aileler için işte çocuklarda saldırganlık durumunda dikkate alınması gereken bazı genel prensipler:

  • Kusursuzluk arayışında olan çocuklara hataya tolerans göstermeyi, kendilerini kabul etmeyi ve hedeflerini daha esnek bir şekilde ele almalarını öğretmek önemlidir. 

  • Duyguyu hissetme arayışında olan çocuklara duygularını tanımayı, ifade etmeyi ve sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğretmek önemlidir. 

  • Hayran olunacak kendilik imajı arayan çocuklara içsel değerlerini keşfetmeyi, başarıyı farklı şekillerde tanımlamayı ve başkalarıyla karşılaştırmaktan kaçınmayı öğretmek önemlidir. 

  • Duygunun anlamını arayan çocuklara duyguları anlamlandırmayı, empati becerilerini güçlendirmeyi ve duygusal dengeyi sağlamayı hedeflemelidir. Onlara duygusal ifadeyi teşvik etmeyi, duygularını ifade etmenin önemini anlatmayı ve sağlıklı ilişkiler kurmayı öğretmek önemlidir. 

  • Bilginin anlamını arayan çocuklara problem çözme becerilerini geliştirmeyi, stres yönetimini öğretmeyi ve bilişsel esnekliği artırmayı hedeflemelidir. Onlara farklı bakış açıları görmeyi, sorunlara farklı çözümler bulmayı ve mantıklı düşünme becerilerini geliştirmeyi öğretmek önemlidir. rahatlama tekniklerini öğretmeyi, endişe yönetimini geliştirmeyi ve güven duygusunu artırmayı hedeflemelidir. 

  • Entelektüel dinginlik arayan çocuklara  güvenliği sağlayan ortamları tanımayı, endişe duygularını kabul etmeyi ve stresle başa çıkma stratejilerini öğretmek önemlidir. 

  • Keşfetmenin hazzını arayan çocuklara sınırları tanımayı, sosyal becerileri geliştirmeyi ve risk yönetimini öğretmeyi hedeflemelidir. Onlara risklerin sonuçlarını değerlendirmeyi, sınırları anlamayı ve başkalarının duygularını dikkate almalarını öğretmek önemlidir. sınırları tanımayı, sosyal becerileri geliştirmeyi ve risk yönetimini öğretmeyi hedeflemelidir.

  • Mutlak güç arayışında olan çocuklara güç kullanımının alternatif yollarını öğretmeyi, empati becerilerini geliştirmeyi ve duygusal düzenlemeyi hedeflemelidir. 

  • Fiziksel konfor arayışında olan çocuklara duyguları ifade etmenin ve gerektiğinde “hayır” demenin her zaman uyumsuzluk ve çatışma yaratmayacağını ancak içindeki öfke ve saldırganlık duygusunu bastırarak değil daha sağlıklı bir şekilde ifade etmesi için cesaretlendirilmesi hedeflenmelidir. 

 

Çocuklarda Saldırganlık Ne Gibi Sorunlara Yol Açabilir? 

Bazı çocuklar saldırgan davranışları sebebiyle yaşıtları arasında dışlanma yaşayabilir ve sosyal ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Okul ortamında dikkat dağınıklığı, konsantrasyon problemi, öğrenme güçlüğü yaşayabilir ve bu da akademik performansının düşmesine sebep olabilir. Stres ve endişe gibi duygusal zorluk yaşayabilir ve özgüven eksikliği yaşayabilir. Başkalarına ve mallarına zarar verme durumlarında aileler arasında çatışmaya yol açabilir. Saldırganlık davranışının ilerlemesi üzerine suç işleme, madde kullanımı gibi riskli davranışlara yol açabilir.

 

Çocuklarda Saldırganlık Durumu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Saldırganlık durumu tedavi edilmezse, yukarıda belirttiğimiz sorunların ilerlemesine ek olarak çocuğun genel yaşam kalitesi ve toplumsal uyumu da ciddi şekilde etkilenebilir. Tedavi edilmeyen saldırganlık davranışları, çocuğun sosyal çevresiyle olan ilişkilerini zorlaştırabilir. Bu durum, çocuğun akademik performansını düşürebilir ve gelecekteki kariyerini olanaklarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, saldırganlık davranışları devam ettiği sürece çocuğun psikolojik sağlığı da daha fazla zarar görebilir ve bu da ileride daha ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, saldırganlık durumunun mümkün olan en erken aşamada tanınması ve etkili bir şekilde danışmanlık ile yönlendirilmesi önemlidir. Bu noktada çocuğunuzla ilgili endişeleriniz varsa psikoloji.app danışmanları ile iletişime geçebilir çocuğunuza özel danışmanlık planı oluşturabilirsiniz.

 

Trend Kategoriler

GDPR