Aleksitimi Nedir?

Aleksitimi, duygularını tanıma, ifade etme ve tanımlama konusunda güçlük çeken bir durumu ifade eder. Bu durum, bazen "duygusal körlük" olarak da adlandırılır. Aleksitimi, kişinin duygularını anlamakta zorluk çekmesi veya bunları ifade etmekte eksiklik yaşamasıyla karakterizedir.

DSM-5 gibi tanı kriterlerinde resmi olarak bir bozukluk olarak sınıflandırılmamış olmasına rağmen, ruh sağlığı uzmanları tarafından sıkça gözlemlenen bir semptomdur. Aleksitimi, depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklarla, olumsuz çocukluk deneyimleriyle, travmatik beyin yaralanmalarıyla ve Parkinson hastalığı gibi fiziksel durumlarla ilişkilendirilebilir.

Aleksitimi Belirtileri Nedir?

 • Kendi duygularını veya başkalarının duygularını tanımlamakta zorlanabilirler.

 • Duyguyu ifade edemeyişlerinden dolayı ilişkilerinde sorunlara yol açabilir.

 • Yoğun duygusal deneyimlerini ifade etmekte zorlanabilirler

 • Duygusal farkındalık eksiklği yaşayabilirler

 • Duygusal soğukluk yaşayabilir ve karşılarındaki kişilere mesafeli davranabilirler.

 • Başkalarıyla duygusal bağ kurmada veya duygusal iletişimde zorluk yaşayabilirler

 • Olumlu veya olumsuz duygu içeren durumlarla ilgili tepkileri sınırlı olabilir

 • Baş ağrısı, kas gerginliği, mide problemleri gibi bazı fiziksel semptomlara yol açabilir.

Aleksitimi Neden Olur?

Her bir mizacın aleksitimi belirtilerini tetikleyen veya etkileyen farklı nedenleri olabilir. İşte her bir mizaç için aleksitimi oluşturabilecek nedenler:

Kusursuzluk arayan kişiler duygusal ifade ve farkındalık konusunda kendilerini kusursuz kılmaya çalışırken, hatalı davranışlardan veya eksikliklerden rahatsız olabilirler. Bu durum, duygularını ifade etmekten kaçınmalarına veya duygusal tepkilerini bastırmalarına neden olabilir, bu da aleksitimi belirtilerini ortaya çıkarabilir.

Duyguları Hissetmeyi Arayan kişiler genellikle duygusal bağlantılar kurmaktan hoşlanırken, duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. İlişkilerinde duygusal derinlik eksikliği yaşadıklarında veya duygusal ifade konusunda zorlandıklarında, aleksitimi belirtileri gösterebilirler.

Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan kişiler, dış görünüş ve başarıya odaklanarak, duygusal bağlantıları göz ardı edebilirler. Kendi duygularını veya başkalarının duygularını ifade etmekte zorlandıklarında, aleksitimi belirtileri gösterebilirler.

Duyguların Anlamını Arayan kişiler genellikle duygusal derinlik ararlar, ancak duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Bu durum, aleksitimi belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir, çünkü duygusal ifade ve farkındalık eksikliği yaşadıklarında duygusal bağlantılarını kurmada zorlanabilirler.

Bilginin Anlamını Arayan kişiler genellikle mantıklı düşünürler ve duygusal ifade konusunda çekingen olabilirler. Duygusal ifade konusunda zorlandıklarında veya duygusal farkındalık eksikliği yaşadıklarında, aleksitimi belirtileri gösterebilirler.

Entelektüel Dinginlik Arayan kişiler genellikle sakin ve kontrollüdür. Ancak, duygusal ifade konusunda çekingen olabilirler ve duygusal zorluklarla karşılaştıklarında aleksitimi belirtileri gösterebilirler.

Keşfetmenin Hazzını Arayan kişiler genellikle eğlenceli ve maceracıdırlar. Ancak, duygusal derinlik eksikliği yaşadıklarında veya duygularını ifade etmekte zorlandıklarında, aleksitimi belirtileri gösterebilirler.

Mutlak Güç Arayan kişiler genellikle güçlü ve kararlıdır. Ancak, duygusal açıdan zayıf olduklarını kabul etmek istemeyebilirler ve duygusal ifade konusunda zorlanabilirler. Bu durumda aleksitimi belirtileri gösterebilirler.

Duyumsal-Hareketsel (Fiziksel) Konfor Arayan kişiler genellikle barışçıl ve uyumludur. Ancak, duygusal ifade konusunda çekingen olabilirler ve duygusal zorluklarla karşılaştıklarında aleksitimi belirtileri gösterebilirler.

Aleksitimi Doğuştan Mıdır?

Alekstimi tanımı için doğuştan mı yoksa sonradan mı edinilen bir durum olup olmadığına dair çeşitli görüşler hala devam etmektedir. Ancak genetik faktörlerin de aleksitiminin gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yaşam deneyimleri, mizaç özellikleri, kişilik gelişimleri ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonuyla gelişir.

Aleksitimi Kimlerde Olur?

Aleksitimi, herhangi bir yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum veya kültürel geçmişe sahip olabilen herkesi etkileyebilir. Ancak, kişilerin mizaç özelliklerine göre yatkınlıkları, olumsuz çocukluk deneyimleri, travmatik olaylar, stres gibi bazı faktörler aleksitimi gelişme riskini artırabilir veya belirtileri daha belirgin hale getirebilir.

Aleksitimi Hastalık Mıdır?

Aleksitimi, genellikle bir tanı olarak kullanılmaz ve tek başına bir hastalık veya bozukluk olarak değerlendirilmez. Bunun yerine, aleksitimi, duygusal ifade ve farkındalıkta belirli bir eksiklik veya zorluk olarak tanımlanır. Bu durum, bireyin duygularını tanımlama, ifade etme ve deneyimleme konusunda güçlük yaşaması olarak ortaya çıkar. Ancak, aleksitimi, psikolojik bozukluklarla sık sık ilişkilendirilir ve bu bozukluklarla birlikte görülebilir.

Aleksitimi Nasıl Anlaşılır?

 • Duygusal ifade ve farkındalıkta eksiklik yaşanabilir, genellikle duygusal derinlik eksikliği gözlemlenebilir.

 • Duygusal bağlantı kurma konusunda zorluk yaşanabilir, başkalarının duygularını anlamada güçlük çekilebilir.

 • Duygusal ifadeyi bastırma veya yüzeyde kalmış duygusal tepkilerin olması şeklinde kendini gösterebilir.

 • Duygusal ifade eksikliği ve duygusal yoğunluk yaşama zorluğu olarak görülebilir.

 • Duygusal ifadenin sınırlı olması veya duygusal içerikli konulardan kaçınma şeklinde ortaya çıkabilir. Duygusal ifade eksikliği veya duygusal tepkilerin bastırılması şeklinde görülebilir.

 • Duygusal yoğunluk yaşamada zorluklar veya duygusal bağlantıların yetersizliği şeklinde ortaya çıkabilir.

 • Duygusal bağlantıların yetersizliği şeklinde görülebilir.

 • Duygusal ifade eksikliği veya duygusal tepkilerin bastırılması şeklinde kendini gösterebilir.

Aleksitimi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Aleksitimi, tedavi edilmezse, kişinin yaşam kalitesi olumsuz yönde etkileyebilir ve çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. Aleksitimi yaşayan bireyler duygularını ve duygusal ihtiyaçlarını ifade etmekte zorlandıkları için ilişkilerinde duygusal bağlarını kurmakta güçlük çekebilirler ve bu nedenle izolasyon yaşayabilirler. Aleksitimi ile başa çıkmakta zorluk yaşayan kişilerin stres ve anksiyete düzeylerinin artmasına neden olabilir.

Aleksitimi Nasıl Tedavi Edilir?

Aleksitimi, mizaç temelli psikolojik danışmanlık ile çözüme kavuşturulabilir. Mizaç temelli yaklaşım, aleksitimi belirtilerinin altında yatan temel nedenleri belirlemeye ve kişiye özgü bir iyileşme süreci geliştirmeye odaklanır. Danışmanlık sürecinde, kişinin duygusal ifade ve farkındalıkta yaşadığı zorluklar incelenir ve bunların kaynağına inilir. Kişinin mizaç yapısı, duygusal deneyimleri ve ilişkileri üzerindeki etkileri de dikkate alınır. Mizaç temelli psikolojik danışmanlık, kişinin duygusal dünyasını keşfetmesine ve duygularını ifade etmeyi öğrenmesine yardımcı olur. Bu süreçte, duygusal ifadeyi artırmak için çeşitli teknikler, duygusal farkındalığı artırmaya yönelik egzersizler ve duygusal zorluklarla başa çıkma stratejileri uygulanabilir.

Psikoloji.app uzmanları olarak mizaç temelli danışmanlık süreci ile ilişkilerinde daha sağlam ve güçlü bağlar kurmanıza ve hayat kalitenizi artırmaya yardımcı olmak için buradayız.

Uyarı: psikoloji.app'deki tüm içerik ve makaleler yalnızca bilgi amaçlı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Tıbbi bir tavsiye veya tedavinin yerini alması amaçlanmamıştır.
Kullanıcılar, tıbbi veya psikolojik tavsiye için her zaman bir uzmana danışmalıdır. Bir sağlık probleminiz varsa veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen derhal yardım alın.