Alkol Bağımlılığı Neden Olur?

Alkol bağımlılığı genellikle birden fazla faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan, kişinin hayatını birçok açıdan olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur. Alkol bağımlılığının ortaya çıkmasında kişinin aile öyküsünde alkol bağımlılığının olup olmadığı, içinde bulunduğu sosyokültürel ortam, problemler karşısında kullandığı baş etme becerilerinin zayıf olması, haz arayışı, dürtüsellik, travmatik yaşantılar, kayıp ve yas, erken çocukluk dönemi çatışmaları gibi birçok faktör rol oynayabilmektedir. Bunların yanı sıra fiziksel ve duygusal anlamdaki acı ve sıkıntıyı azaltmak, daha keyifli hissetme ihtiyacı gibi arayışlarla alkol kullanım sıklığı artabilir. Kişinin alkole yüklediği anlam ve alkolün hayatındaki rolü toleransının yükselmesine sebep olabilir. Toleransın yükselmesi kişinin alkolden elde etmeyi amaçladığı şeyleri zaman içinde daha çok alkolle karşılayabiliyor olması halidir. Yani önceden 1 birim alkol ile deneyimleyebildiği rahatlamayı zaman içinde 3 birim alkolle karşılayabiliyor olmasıdır. Toleransın gelişmesi kişilerin daha çok alkol kullanmasına sebep olmaktadır. Kullanımın artması ve vücut yapısının alkole alışması ile de fiziksel ve psikolojik yoksunluk belirtileri gözlemlenmeye başlanır. Alkol bağımlılığı da bu döngü ile başlamaktadır.

Alkol Bağımlılığının Belirtiler Nelerdir?

Alkol bağımlılığının belirtileri diğer bağımlılık belirtilerinden çok da farklı değildir. Kişilerin fiziksel sağlıklarını, duygusal yaşantılarını ve sosyal ilişkilerini, birçok açıdan bilişsel becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir.

  1. Fiziksel Belirtiler: Alkol bağımlılığı olan kişilerde özellikle yoksunluk döneminde titreme, terleme, yüz ve gözde seğirme gözlemlenebilir. Gün içinde de iştahsızlık, mide ve bağırsak problemleri, yorgunluk ve bitkinlik hali, uyku sorunları, kronik ağrılar, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi fiziksel semptomlar gözlemlenebilir.

  2. Psikolojik Belirtiler: Alkol bağımlılığı olan bireylerde öfke sorunları, bilinç bulanıklıkları, depresyon, kaygı bozukluğu, huzursuzluk gözlemlenebilir. Bunların dışında ilerleyen alkol bağımlılığı durumlarında halüsinasyonlar, oluşabilir. Alkol bağımlılığı sonucunda karar verme, muhakeme etme gibi bilişsel becerileri zayıflayabilir, unutkanlık, dikkat ve hafıza problemleri gözlemlenebilir

  3. Dürtü Sorunları: Alkol bağımlılığı olan kişilerde dürtüsel ve kontrolsüz davranışlar sıklıkla gözlemlenmektedir. Bu davranışlar özellikle daha çok alkol almakla ilişkilidir. Kişi alkolü bırakmak için çaba gösteriyor ancak dürtüsü sebebiyle bırakamıyor, huzursuz hissediyor olabilir.

  4. Sosyal Belirtiler: Alkol bağımlılığı olan kişiler genellikle sosyal ilişkilerinde ciddi problemler yaşayabilirler. İş hayatında ve kariyerinde hedeflediği noktalara ulaşamama, sorumluluklarını yerine getirmede zorluk, sosyal ortamlardan ve etkileşimlerden kaçınma ya da dışlanma gibi durumlar alkol bağımlılığı yaşayan bireylerde gözlemlenen sonular arasındadır.

Bahsedilen belirtilerin sıklığı, şiddeti ve gözlemlenme biçimi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Alkol bağımlılığı ciddi bir durumdur ve tedavi süreci kişinin mizacı çerçevesinde, kişiye özel olarak planlanmalıdır.

Alkol Bağımlılığı Yaşayan İnsanlara Nasıl Davranılmalıdır?

Alkol bağımlılığı hem kişi hem de çevresindeki bireyler için son derece zorlayıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Alkol bağımlılığı yaşayan kişiyi yargılama ve suçlamadan uzak bir dille dinlemek, sosyal etkileşimlere katılmasını baskı yapmadan desteklemek, sağlıklı ve keyifli iletişim kurmasına yardımcı olmak sosyal çevresinde yer alan bireyler olarak yapabilecekleriniz arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine suçlamadan alkolün hayatındaki etkilerinden bahsederek tedavi sürecine yönlendirmeniz, destek gruplarına katılmak için teşvik etmeniz ve bu süreçte destek olacağınızı vurgulamanız tedavi süreci için önemli adımlardandır.

Alkol Bağımlısı İnsanlar Alkol Olmayınca Nasıl Davranır?

Alkol bağımlısı kişiler alkol alamadıklarında yoksunluk etkisine girebilir. Yoksunluk sonucunda titreme, terleme, öfke patlamaları, hem bedensel hem de psikolojik anlamda huzursuzluk hali, kontrolsüzlük, nabız, tansiyon ve ateşte yükselme gibi durumlar gözlemlenebilir. Çevrelerine karşı saldırganlaşabilir, kontrolü kaybedebilirler. Bir an önce alkol alabilmek için yalan söyleme başvurabilir, maddi açıdan zorlandığı bir dönemdeyse çalma davranışı gözlemlenebilir.

Alkol Bağımlılığı Nasıl Tedavi Edilir?

Alkol bağımlılığı sonucunda hipertansiyon, siroz, felç, inme, hafıza kaybı, ereksiyon sorunları, beslenme problemleri gibi birçok açıdan olumsuz sonuç oluşabileceği için tedavi süreci de son derece önemlidir. Alkol bağımlılığının tedavi süreci alanında uzman bir tıp hekiminin düzenleyeceği ilaçlar, vitamin- mineral takviyeleri ve uzman psikolog tarafından yürütülen psikoterapi sürecini kapsamaktadır. Bu sayede alkol bağımlılığının fiziksel ve psikolojik etkileri çalışılarak tedavi süreç sağlıklı ve dengeli bir biçimde yürütülebilir. Alkol bağımlılığının tedavi süreci kişiye özgü olarak planlanmalıdır çünkü her bireyin alkol bağımlılığı geliştirmesinin altında yatan dinamikler farklıdır. Psikoterapi sürecinin planlanmasında kişinin mizacı, yaşı, alkol kullanım süresi ve sıklığı, yoksunluk belirtilerinin şiddeti, sosyokültürel düzeyi gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Kişinin çevresindeki bireylere alkol bağımlılığı konusunda psikoeğitim verilmesi önemlidir. Tedavi sürecinin ilerleyen dönemlerinde yani semptomların azaldığı, kişinin güçlendiği dönemde destek gruplarına katılım da oldukça faydalı yöntemler arasındadır.

Alkol Bağımlılığında İradenin Önemi Nedir?

Alkol bağımlılığı tedavisinde iradenin önemi oldukça fazladır. Bunun yanı sıra kişinin tedaviye gönüllü, kararlı ve inançlı olması da son derece önemlidir. Alkol bağımlılığı tedavisinin başarılı olabilmesi için kişinin tedaviye uyum sağlama konusunda kararlı ve tedavi süreci içinde plana sadık kalarak iradeli olması başlıca noktalardan biridir. Bunun yanı sıra yaşam tarzında yapılacak değişikliklerin sürekliliği de kişinin kararlı olması ile yakından ilişkilidir.

Alkol bağımlılığı tedavisine başvuran insanların kendilerine yönelik inançları zayıfladığı için genellikle kendilerini iradesiz, güçsüz, zayıf olarak görebilmektedir. Alkol bağımlılığı tedavisinin psikoterapi boyutu kişiyi içsel olarak güçlendiren ve kendine yönelik bu olumsuz aktarımlarının da çalışılacağı bir süreçtir. Eğer kendinizde ya da çevrenizde “Ben kararlı değilim, iradem zayıf. Bu yüzden tedavi işe yaramaz” gibi söylemler varsa alkol bağımlılığı tedavisinin bir kolunun da bu inançları çalışmak olduğunu hatırlatmak isteriz. Her türlü bağımlılık kişiye ve çevresine zarar verebilir. Bu nedenle tedavi sürecinin aksatılmaması ve bir an önce başlanması son derece önemlidir.

Uyarı: psikoloji.app'deki tüm içerik ve makaleler yalnızca bilgi amaçlı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Tıbbi bir tavsiye veya tedavinin yerini alması amaçlanmamıştır.
Kullanıcılar, tıbbi veya psikolojik tavsiye için her zaman bir uzmana danışmalıdır. Bir sağlık probleminiz varsa veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen derhal yardım alın.