Gurbetçilerin Sık Yaşadığı Psikolojik Rahatsızlıklar

Gurbet, birçok insan için yeni kültürleri keşfetmek, farklı deneyimlere açık olmak, yeni bir hayat kurmak gibi anlamlara gelebilir. Ancak, uzaklara gitmek aynı zamanda psikolojik zorlukları da beraberinde getirebilir. Bu yazıda, gurbetçilik kavramının derinliklerine inerek, gurbetçilerde sıkça görülen psikolojik rahatsızlıkları ve çözümleri ele alacağız.

Gurbetçi Nedir?

Gurbetçi, kendi ülkesinden ayrılarak farklı bir ülkeye yerleşmiş ve yaşamını orada devam ettiren kişiler için kullanılan bir kavramdır. Gurbetçilerin kendi ülkelerinden taşınma sebepleri ekonomi, eğitim, iş, aile, siyasi gibi birçok nedene bağlı olabilir. Gurbetçilik ve göç etme, yeni bir kültürle tanışma ve o kültürün içinde yaşama, farklı bir dille iletişim kurmayı öğrenme, yeni ülkenin kurallarına, kültürüne hatta iklimine adapte olma gibi birçok süreci içerir. Bu süreçler bazı insanlar için özellikle psikolojik anlamda oldukça zorlayıcı olabilir.

Gurbetçilerde Ortaya Çıkan Psikolojik Etkilerin Sebepleri Nelerdir?

Gurbetçilerde ortaya çıkan psikolojik etkiler en temelde yeni bir ülkeye adapte olma süreci ile ilişkilidir. Bu etkiler farklı kişilerde farklı biçimde ortaya çıkabilir ancak bu etkiler genellikle birbirlerine eşlik ederler.

1. Yeni Bir Kültür: Yeni bir ülke ve kültüre adapte olmak, kişinin alıştığı normlardan ve değerlerden uzaklaşması anlamına gelir. Hem yeni bir hayat kurmak için gereken mücadeleyi sağlamak hem de yeni kültüre alışmayı sağlamak kişiler için oldukça zorlayıcı olabilir.

2. Aidiyet: Yeni bir ülkeye taşınan insanlar genellikle kendi ülkelerine yönelik aidiyet duygularından kolaylıkla sıyrılamayabilirler. Aileye yönelik özlem, kendi ülkelerinin örf ve adetlerine olan bağlılık gibi birçok faktör aidiyet eksikliğine ve yabancılık hissine sebep olabilir. Bu yabancılık hissi bazı durumlarda kişinin kendi kararlarına, duygularına hatta bedenine yönelik bile olabilir.

3. Dil Bariyeri: Yeni bir dil öğrenmek, iletişimde zorluklar yaşamak gurbetçiler için oldukça stresli bir süreç olabilir. Gurbetçilerin kendilerini rahatlıkla anlatamadıklarını hissetmeleri ya da anlaşılmadıklarını düşünmeleri performans kaygısı yaratarak sosyal izolasyona ya da ilişki kurmaktan kaçınmaya sebep olabilir.

4. Sosyal İzolasyon: Aile ve arkadaşlardan yani tanıdık ve aşina olan ortamlardan ve kişilerden uzakta yaşamak kişiyi sosyal açıdan olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum sonucunda kişilerde sosyal desteğe ihtiyaç, yalnızlık, karamsarlık gibi birçok durum gelişebilir. Sosyal izolasyon birçok psikolojik sorunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

5. Belirsizlik: Yeni bir ülkeye taşınmak beraberinde birçok belirsizliği de getirmektedir. Gelecekle ilgili endişeler, iş ya da okul ortamına uyum, geçim sıkıntısı, mahalle ya da şehre ayak uydurabilme, dil gibi birçok faktör yeni taşınılan ülkede gurbetçiler için belirsiz durumda olabilir. Bu gibi konulardaki belirsizlikler de kişilerin stres düzeyini arttırarak ülkeye uyum sağlama becerilerini olumsuz yönde etkileyebilir.

6. Aile ve Toplumdan Uzaklık: Yeni taşınılmış olsun ya da olmasın gurbetçilerin büyük bir çoğunluğunda ailelerine, köken toplumlarına yönelik özlem görülebilir. Ancak saat farkı, mesafe, hayat akışı gibi birçok faktör bu özlemlerini gidermeye, destek bulabilmeye engel olabilir. Bunun sonucunda ise kişinin köken toplumundan ve ailesinden duygusal anlamda uzak kalması, duygusal bağların zayıflaması gibi durumlar açığa çıkabilir.

Yukarıda bahsedilen faktörlerin birleşmesi sonucunda gurbetçilerde depresyon, anksiyete, adaptasyon güçlükleri ve diğer psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra bireylerin hayata bakışı, mizaçları, hayat arayışları ve ihtiyaçları farklı olduğu için bu etkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir.

Gurbetçilerde En Sık Görülen Psikolojik Rahatsızlıklar Nelerdir?

Gurbetçilerde görülen psikolojik rahatsızlıklar kişinin hangi sebeple göç ettiğine, göç ettiği ülkenin şartlarına, tek başına göç edip etmemesine, taşındığı ülkede tanıdıklarının olup olmamasına ve kişilerin mizacına göre değişiklik gösterebilir. Bunun yanı sıra göç, kişileri maruz kalacağı en büyük stres faktörleri arasında yer almaktadır. Yaşanan stres çeşitli psikolojik rahatsızlıklara da davetiye çıkarabilir.

  1. Depresyon: Yeni bir kültüre ve ülkeye uyum sağlama çabası, dil bariyeri, sosyal etkileşimlerin kısıtlı olması gibi birçok faktör gurbetçilerde depresyon riskini arttırabilir.

  2. Anksiyete Bozuklukları: Yeni taşınılmış olsun ya da olmasın gurbetçilerin kaygı seviyelerini yükseltecek birçok faktör gelişebilir. Uyum süreçleri, sosyal ihtiyaçlar, işe ya da okula uyum, taşınılan ülkenin göçmen politikaları, ırkçılık, ailenin refah seviyesi gibi birçok faktör gurbetçilerin anksiyete bozukluğu yaşamalarına sebep olabilir.

  3. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Bazı kişiler savaş, deprem, salgın, aile içi çatışmalar gibi travmatik sebeplerle göç edebilirler. Bu gibi durumlarda gurbetçiler taşındıkları ülkeye mevcut travmaları ile yerleşmiş ve travmanın duygusal yüküne bir de göç etmek eklenmiştir. Bu gibi durumlarda kişiler Travma Sonrası Stres Bozukluğu riski altında olabilirler.

Bu gibi rahatsızlıkların şiddeti, ortaya çıkma biçimi kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bu durum kişinin mizacı ile yakından ilişkilidir. Gurbetçilerin yaşadıkları zorluklarla baş etmeleri ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için mizaç temelli psikoterapi oldukça faydalı bir yoldur. Buna ek olarak sosyal destek grupları, terapi grupları gibi yollar da gurbetçilerin yaşadıkları psikolojik sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır.

Türkçe Online Terapi ile Gurbetçilerdeki Psikolojik Etkiler Tedavi Edilir Mi?

Psikoterapide en önemli adımlardan bir tanesi kişinin terapisti ile sağlam bir ilişki kurabilmesidir. Mizaç modeli ile kişilerin hayata nasıl bir pencereden baktıkları hakkında fikir sahibi olunur, bu durum da ilişkinin kurulmasında gerekli olan güvenin sağlanmasına yardımcı olur. Diğer bir taraftan gurbetçiler yaşadıkları ülkenin kültürüne sonradan dahil olmuş ve adapte olmaya çalışan bireylerdir. Kendi anadilinde konuşan ve kültürüne aşina bir terapist ile iletişim kurması çok daha kolay olabilir. Türkçe ve mizaç temelli online terapi ile gurbetçilerin yaşadığı zorlukların üstesinden gelinebilir.

Özetle, gurbetçi olmak birçok psikolojik zorluğu beraberinde getirebilir. Ancak bu zorlukları aşabilmek için bilinçli bir şekilde çözüm yolları aramak, profesyonel destek almak, yeni ortama uyum sağlamaya çalışmak gurbetçilerin psikolojik sağlıklarını korumalarına olanak sağlar. Türkçe online terapi ise uzakta olsalar bile gurbetçilere bu destekleri sunmak adına önemli bir kaynaktır.

Uyarı: psikoloji.app'deki tüm içerik ve makaleler yalnızca bilgi amaçlı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Tıbbi bir tavsiye veya tedavinin yerini alması amaçlanmamıştır.
Kullanıcılar, tıbbi veya psikolojik tavsiye için her zaman bir uzmana danışmalıdır. Bir sağlık probleminiz varsa veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen derhal yardım alın.