Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), kişinin tekrarlayan düşüncelere (obsesyonlar) karşı direncini kaybettiği ve bu düşünceleri gidermek ya da engellemek amacıyla tekrarlayan davranışlara (kompulsiyonlar) yönelik zorunlu bir ihtiyaç hissettiği bir anksiyete bozukluğudur.

Obsesyonlar, kişinin zihninde sürekli tekrar eden, rahatsız edici ve kaygı verici düşünceler, imgeler veya dürtülerdir. Bu düşünceler kişinin isteği dışında ortaya çıkar ve genellikle kişiyi rahatsız eder. Kompulsiyonlar ise obsesyonlara yanıt olarak ortaya çıkan tekrarlayan davranışlardır. Kişi, obsesyonlarının yarattığı kaygıyı hafifletmek veya önlemek amacıyla bu davranışları gerçekleştirir.

Örneğin, obsesyonlarını kontrol edememe korkusu yaşayan bir kişi, el yıkama ritüelleri gibi belirli davranışları gerçekleştirerek bu kaygıyı azaltmaya çalışabilir. Ancak, bu davranışlar genellikle geçici bir rahatlama sağlar ve uzun vadede sorunu çözmez.

OKB genellikle ergenlik veya genç erişkinlik dönemlerinde başlar, ancak her yaş grubunda ortaya çıkabilir. OKB, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilecek ciddi bir durum olabilir, bu nedenle profesyonel yardım almak önemlidir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tipleri Nelerdir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), birçok farklı türde obsesyon ve kompulsiyonları içerebilir. İnsanlar arasında OKB belirtileri farklılık gösterebilir ve her bireyin deneyimi benzersiz olabilir. Ancak, OKB genellikle belirli temel tiplerle ilişkilendirilebilir. İşte bazı yaygın obsesyon ve kompulsiyon tipleri:

Temizlik ve Kontrol Obsesyonları:

 • Contamination Obsessions (Bulaşma Obsesyonları): Kirli veya mikroplu olduğuna dair sürekli korkular.

 • Checking Compulsions (Kontrol Kompulsiyonları): Kapıları kilitleme, fırınları kapatma gibi sürekli kontrol etme davranışları.

Sıralama ve Düzenleme Obsesyonları:

 • Symmetry Obsessions (Simetri Obsesyonları): Nesnelerin simetrisiyle ilgili sürekli düşünceler.

 • Arranging Compulsions (Düzenleme Kompulsiyonları): Nesneleri belirli bir sıraya koyma veya düzenleme eğilimi.

Sayma ve Numaralarla İlgili Obsesyonlar:

 • Fear of Harm Obsessions (Zarar Verme Korkuları): Sevdiklerine zarar verme korkuları veya endişeleri.

 • Counting Compulsions (Sayma Kompulsiyonları): Belirli sayılara kadar sayma veya belirli sayılarla ilgili ritüeller.

 • Relijöz veya Ahlaki Obsesyonlar:

 • Scrupulosity (Dini veya Ahlaki Kusurlar): Ahlaki veya dini endişeler ve kusur düşünceleri.

 • Praying Compulsions (Dua Kompulsiyonları): Belirli duaları tekrarlama veya belirli bir düzen içinde dua etme.

Cinsellikle İlgili Obsesyonlar:

 • Intrusive Sexual Thoughts (Zorlayıcı Cinsel Düşünceler): Uygunsuz ve rahatsız edici cinsel düşünceler.

 • Avoidance Compulsions (Kaçınma Kompulsiyonları): Belirli durumlardan veya aktivitelerden kaçınma eğilimi.

Bu sadece birkaç örnektir ve OKB'nin belirtileri geniş bir yelpazede olabilir. Bir kişi birden fazla obsesyon veya kompulsiyon türünü deneyimleyebilir

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) belirtileri, obsesyonlar ve kompulsiyonlardan oluşur. İşte OKB'nin yaygın belirtileri:

Obsesyonlara Örnekler:

 • Kirlilik Obsesyonları: Sürekli olarak kirlenme veya mikrop kapma korkuları.

 • Zarar Verme Obsesyonları: Sevdiklerine zarar verme korkuları veya endişeler.

 • Simetri Obsesyonları: Nesnelerin simetrisiyle ilgili sürekli düşünceler.

 • Sayma Obsesyonları: Belirli sayıları tekrar tekrar sayma düşünceleri.

 • Dini veya Ahlaki Obsesyonlar: Ahlaki veya dini kusur düşünceleri ve endişeler.

 • Cinsellikle İlgili Obsesyonlar: Uygunsuz ve rahatsız edici cinsel düşünceler.

Kompulsiyonlara Örnekler:

 • Kontrol Kompulsiyonları: Kapıları kapatma, fırınları kontrol etme gibi sürekli kontrol davranışları.

 • Yıkama ve Temizleme Kompulsiyonları: Elleri sürekli yıkama, nesneleri temizleme alışkanlıkları.

 • Düzenleme Kompulsiyonları: Nesneleri belirli bir düzen içinde sıralama veya düzenleme davranışları.

 • Sayma Kompulsiyonları: Belirli sayıları belirli bir düzende sayma davranışları.

 • Dualar ve Ritüeller: Belirli dua veya ritüelleri tekrarlama davranışları.

 • Kaçınma Kompulsiyonları: Belirli durumlardan veya aktivitelerden kaçınma eğilimi.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Temelinde Ne Yatar?

Obsesif Kompulsif Bozukluk temelde genetik, nörolojik, biyolojik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonuyla ilişkilidir. Bu faktörler, OKB'nin oluşumunda etkileşime giren karmaşık bir etiyolojiyi (neden bilimi) ifade eder. İşte OKB'nin temelinde yatan bazı faktörler:

Genetik Faktörler: Genetik yatkınlık, aile geçmişinde OKB olan kişilerde hastalığın gelişme riskini artırabilir. Genlerin, beyin kimyasını ve yapıyı etkileyerek OKB'ye katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

Nörolojik Faktörler: Beyindeki bazı bölgelerin, özellikle de ödül sistemini düzenleyen ve hareket kontrolünü sağlayan bazı alanların, OKB'li bireylerde anormal aktivite gösterdiği düşünülmektedir. Serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin dengesizlikleri de OKB ile ilişkilendirilmiştir.

Biyolojik Faktörler: OKB'nin biyolojik temelleri arasında beyin yapısındaki ve işlevindeki değişiklikler de bulunabilir. Bazı araştırmalar, OKB'li bireylerde özellikle beyinde bazı bölgelerde anormallikler olduğunu göstermiştir.

Bilişsel ve Duygusal Faktörler: Zihinsel süreçler ve bilişsel yapılar da OKB'nin gelişiminde rol oynayabilir. Örneğin, mükemmeliyetçilik, kontrol kaygısı, korku ve obsesyonlara karşı düşük tolerans gibi bilişsel ve duygusal özellikler OKB'yi tetikleyebilir.

Çevresel Faktörler: Çocukluk döneminde yaşanan stres, travmatik olaylar veya belirli yaşam olayları, OKB'nin ortaya çıkmasını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

Bu faktörlerin bir kombinasyonu, bireyde OKB'nin ortaya çıkmasına yol açabilir. Ancak, her bireyin durumu farklıdır ve belirtilerin ortaya çıkmasında etkili olan özel faktörler bireyden bireye değişebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Teşhisi Nasıl Konulur?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) teşhisi, bir kişinin belirli semptomları deneyimleyip deneyimlemediğini değerlendiren bir uzman tarafından konulur. Bu uzman genellikle bir psikiyatrist olabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nasıl Tedavi Edilir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisi psikoterapi, ilaç tedavisi veya bu iki yöntemin bir kombinasyonunu içerir. Her bireyin durumu farklı olduğu için tedavi planı kişiye özeldir. İşte OKB'nin tedavisinde kullanılan yaygın yöntemler:

Psikoterapi: OKB'nin tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Terapist, bireyin obsesyon ve kompulsiyonlarına yönelik düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmesine yardımcı olur. Bireye obsesyonlarının gerçek olasılıklarını değerlendirmeyi, korkularıyla yüzleşmeyi ve kompulsiyonlardan kaçınma alışkanlıklarını azaltmayı öğretir.

İlaç Tedavisi: Antidepresan ilaçlar, özellikle selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) ve trisiklik antidepresanlar, OKB semptomlarını hafifletmede etkili olabilir. Bu ilaçlar, beyindeki serotonin düzeylerini artırarak obsesyon ve kompulsiyonlara karşı etki gösterir. İlaç tedavisi, terapinin yanı sıra veya terapinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

Grup Terapisi ve Destek Grupları: OKB ile başa çıkan bireyler arasındaki paylaşım ve destek, grup terapisi veya destek grupları aracılığıyla sağlanabilir. Bu platformlar, bireylerin deneyimlerini paylaşmalarını, birbirlerine destek olmalarını ve benzer zorluklarla başa çıkmalarını sağlar.

Aile Terapisi: OKB'li bireyin ailesi, tedavi sürecinde destek ve anlayış sağlamak için aile terapisine dahil edilebilir. Aile üyeleri, OKB belirtileriyle nasıl başa çıkacaklarını anlamak ve bireye destek olmak için eğitilebilirler.

OKB tedavisi genellikle multidisipliner bir yaklaşımı içerir ve bireyin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanır. En iyi sonuçlar genellikle terapi ve ilaç tedavisinin bir kombinasyonuyla elde edilir. Tedavi sürecinde bir uzmana danışmak, etkili bir tedavi planı oluşturmak için önemlidir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Online Terapi ile Tedavi Edilir mi?

Evet, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) terapisi online terapi yoluyla da başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Online terapi, bireyin uzaktan bir uzman psikolog ile iletişim kurmasına olanak tanır. Online terapi, görüntülü konferans araçları, sesli görüşmeler veya metin tabanlı platformlar gibi çeşitli teknolojik araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Online terapi avantajları şunları içerebilir:

 • Erişilebilirlik: Online terapi, coğrafi konum veya hareketlilik sorunları nedeniyle geleneksel terapiye ulaşmada zorluk yaşayan bireyler için daha erişilebilir bir seçenek sunar.

 • Gizlilik ve Rahatlık: Bireyler, kendi evlerinde veya rahat ettikleri bir yerde terapi alabilirler, bu da daha fazla gizlilik ve rahatlık sağlar.

 • Esneklik: Online terapi, bireylerin programlarına uygun olarak randevularını ayarlamalarına olanak tanır. Bu, yoğun bir programı olan kişilere veya yaşadıkları yerden uzakta olanlara özellikle yararlı olabilir.

 • Çeşitli İletişim Yöntemleri: Görüntülü konferans, sesli görüşme veya metin tabanlı terapi seçenekleri sunularak bireyin tercihine göre çeşitli iletişim yöntemleri kullanılabilir.

Ancak, online terapi seçeneğinin uygunluğu, bireyin ihtiyaçlarına ve terapistin sağladığı hizmetlere bağlıdır. Özellikle OKB tedavisinde, terapistin bireyin spesifik durumlarına uygun teknikleri uygulayabilmesi önemlidir. Online terapi, yüz yüze terapi kadar etkili olabilir, ancak bireyin durumuna ve terapistin uzmanlığına bağlı olarak değişebilir.

Uyarı: psikoloji.app'deki tüm içerik ve makaleler yalnızca bilgi amaçlı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Tıbbi bir tavsiye veya tedavinin yerini alması amaçlanmamıştır.
Kullanıcılar, tıbbi veya psikolojik tavsiye için her zaman bir uzmana danışmalıdır. Bir sağlık probleminiz varsa veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen derhal yardım alın.