Sağlıklı İlişki Ne Demektir?

Sağlıklı bir ilişki bireylerin karşılıklı olarak birbirlerinin sınırlarına saygı duyduğu, güvendiği, iletişim kurabildiği ve anlayış temelinde kurulan bağdır. Sağlıklı ilişkide her iki taraf da ilişkinin, birbirlerinin ve kendilerinin gelişimine katkıda bulunur ve destek olurlar. Sağlıklı ilişkilerde dürüstlük, açıklık, empati gibi iletişim kalitesini yükselten değerler ön plandadır. Ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar ve çatışmalar karşısında tarafların rahatsız oldukları konuları diğerine açıkça söyleyip çözüm bulabildiği ilişkilerdir.

Sağlıklı İlişki Kurmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Sağlıklı ilişki kurmak için atılacak adımlar ilişkinin dinamiğine, kişilerin mizaçlarına ve hayata bakışlarına göre şekillenir. Bu sebeple sağlıklı ilişki kurmanın belirli bir pusulası olmasa da aşağıdaki adımlara dikkat etmek faydalı olacaktır.

  1. Etkili İletişim: Arkadaşınızla, ailenizle ya da partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurmak, duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak ilişkinizin güçlenmesine yardımcı olacaktır. Buna ek olarak etkili dinlemek, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışmak da oldukça önemlidir.
  2. Sınırlar: Karşınızdaki kişinin kişisel sınırlarını anlamak ve saygı göstermek taraflar için oldukça önemlidir. Sınırların anlaşılmadığını ya da aşıldığını hissettiğiniz durumlarda bu durumu karşınızdaki kişiyi suçlamadan açıkça ifade edebilirsiniz.
  3. Empati: Anlaşıldığınızı hissetmek ve karşınızdaki kişiyi anlayabilmek için empati oldukça önemli bir faktördür. Empatinin olduğu ilişkilerde taraflar kendilerini daha rahat hisseder ve ifade ederler.
  4. Olumlu İletişim: İletişim kurarken karşı tarafı suçlamamanız, olumlu bir dille kendinizi ifade etmeniz, eleştirilerinizi yapıcı bir biçimde sunmanız hem sorunların tarafları incitmeden çözülmesine hem de ilişkinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
  5. Bağımsızlık ve Bireysel Gelişim: Sağlıklı bir ilişkide bireylerin ilişki dışında da kendilerine yatırım yapmaları, bireysel kimliklerini korumaları ve kişisel hedeflerini es geçmemeleri önemlidir. Çünkü tarafların bireysel hayatlarında güçlenmeleri ilişkilerini de güçlendirecek ve sınırların korunmasına yardımcı olacak bir faktördür.
  6. Eğlence ve Birlikte Zaman Geçirme: Her iki tarafın da keyif alıp eğlenebileceği, birlikte kaliteli vakit geçirebileceği anlar ve fırsatlar yaratmak ilişkiyi güçlendirecek faktörlerdendir.
  7. Çatışma Çözme Becerileri: Her ilişkide çatışmalar olabilir. Duyguların ifade edilebildiği, eleştirilerin yapıcı olduğu, sakin bir yaklaşım belirlemek hem kendinizi daha rahat ifade etmenize hem de karşınızdaki kişinin sizi anlamasına olanak sağlayacaktır. Çatışma çözme becerilerinin geliştirilmesi ilişkinin sağlıklı bir zeminde ilerlemesi için oldukça önemlidir.

Sağlıklı İlişki Nasıl Hissettirir?

Sağlıklı ilişki beraberinde birçok olumlu duyguyu beraberinde getirir. Taraflar ilişki içinde kendilerini güvende, anlaşılmış ve desteklenmiş hissederler. Buna ek olarak birlikte geçirdikleri vakit her iki taraf için de keyifli, verimli ve tatmin edicidir.

İlişkinin Sağlıklı Olmadığını Nasıl Anlarız?

Daha önce de değinildiği gibi her ilişkide çatışmalar, anlaşmazlıklar olabilir.
a. Sürekli Çatışmalar: Daha önce de değinildiği gibi her ilişkide çatışmalar, anlaşmazlıklar, kavgalar olabilir. Ancak bu çatışmalar herhangi bir şekilde olumlu sonuca bağlanmadığında, sıklıkla tekrarlandığında ve küslük gibi uzun süreli iletişim problemlerine sebep olduğunda ilişkide sağlıksız faktörlerin olabileceği düşünülmelidir.

b. Güvensizlik: Sağlıklı bir ilişkinin öncül koşullarından olan güvende hissetme hali sağlıksız ilişkilerde güvensizlik, şüphecilik, her adımı ve davranışı sorgulama gibi biçimlerde kendini gösterebilir. Tarafların birbirine güven duymaması ilişkinin devamlılığını ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen ciddi konulardandır.

c. İlgisizlik: Günlük hayatın koşturmacası içinde taraflar birbirlerine daha az vakit ayırmak durumunda kalabilirler. Ancak ilgi alanlarına, hayatta zorlandıkları konulara, duygulara ve düşüncelere yönelik ilgisizlik hali ilişkide kişilerin birbirlerinden uzaklaşmasına, iletişimin zayıflamasına ve ilişkinin sağlıksız bir hale gelmesine sebep olabilir.

d. Çaba: İlişkinin ilerlemesi, çatışmaların çözülmesi ya da birlikte geçirilen vaktin kalitesini arttırmak için taraflardan yalnızca birinin çaba sarf ediyor olması da ilişkinin sağlıksız bir seyirde ilerlemesine sebep olabilir.

e. Manipülasyon: Tarafların birbirlerini ikna edebilmek, kendi taraflarına çekebilmek ya da başka motivasyonlarla, çeşitli biçimlerde manipüle ediyor olması kişilerin benlik algısına zarar verebileceği için ilişkinin de sağlıksız olmasına sebep olabilir.

İlişkinin Sağlıklı Olduğunu Nasıl Anlarız?

a. Güven: Kişilerin birbirlerine ve ilişkilerine yönelik güven duygularının güçlü olması ilişkilerinin sağlıklı ilerleyebilmesi için oldukça önemlidir.

b. Karşılıklı Saygı: Sağlıklı bir ilişki için sağlıklı iletişim oldukça önemlidir. İletişimin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesi için de tarafların birbirlerine saygı ve anlayış duymaları oldukça önemlidir.

c. Esneklik ve Uyum: İlişkide ortak karar alabilmek, uzlaşabilmek ve çatışmaları çözümleyebilmek için tarafların birbirlerine uyum göstermeye gönüllü olmaları, kararlarında esneyebilmeleri önemlidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta kişilerin bu esnekliği kendi sınırlarını yok saymadan sağlayabilmeleridir.

d. Bireysel Kimliklere Saygı: Tarafların birbirlerinin geçmiş yaşantılarına, değerlerine, hayattaki hedeflerine ve önceliklerine saygı duyması ve anlayışla yaklaşabilmesi ilişkinin sağlıklı yürümesine son derece yardım edecek faktörlerdendir.

e. Destek ve Keyifli Vakit: Kişilerin ilişkide birbirlerine destek olmaları, keyifli vakit geçirebilmeleri ilişkinin sağlıklı ilerlediğinin göstergeleri arasında sayılabilir.


Sonuç olarak her ilişkinin dengesi kendi içinde kurulsa da bir ilişkinin sağlıklı zeminde ilerleyebilmesi için tarafların açıkça kendilerini ifade edebilmeleri, saygılı ve anlayışlı olmak için çaba sarf edebilmeleri, kendi ritimlerini yakalamak için emek vermeleri gereklidir.

Uyarı: psikoloji.app'deki tüm içerik ve makaleler yalnızca bilgi amaçlı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Tıbbi bir tavsiye veya tedavinin yerini alması amaçlanmamıştır.
Kullanıcılar, tıbbi veya psikolojik tavsiye için her zaman bir uzmana danışmalıdır. Bir sağlık probleminiz varsa veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen derhal yardım alın.