Sessiz İstifa Nedir?

Bir çalışanın işyerinden ayrılmak istemesine rağmen resmi bir istifa bildirimi vermemesi veya işverene ayrılma niyetini açıkça belirtmemesi durumunu ifade eder. Bu durumda, çalışanın işten ayrılmak istediği işveren tarafından fark edilene kadar devam eder.

"Sessiz istifa", bir çalışanın, iş yerinden ayrılmak istemesine rağmen resmi bir istifa vermemesi ve ayrılma niyetini açıkça göstermemesi durumunda ortaya çıkar ve böylelikle çalışan işten ayrılmak yerine, görevlerini tam anlamıyla yerine getirmez ve minimum iş performansı göstermeye başlar ve işten ayrılmak istediği işveren tarafından fark edilene kadar bu durum devam eder. Bu değişim genellikle motivasyon eksikliğinden veya değer düşüklüğü hissinden kaynaklanır ve tükenmişlik sendromuna karşı bir savunma mekanizması olarak görülebilir.

Sessiz İstifa Nasıl Ortaya Çıktı?

"Sessiz istifa" terimi, bir çalışanın işinden ayrılma kararını doğrudan ifade etmeksizin, iş yerindeki katılımını azaltarak veya motivasyonunu kaybederek işten ayrılma eğiliminde olduğu durumları tanımlamak için kullanılır. Los Angeles Times'a göre , "sessizce bırakma"nın bilinen ilk kullanımı, Nashville merkezli kurumsal işe alım sorumlusu ve kariyer koçu olan Bryan Creely tarafından ortaya çıktı.

Sessiz İstifa Belirtileri Nelerdir?

  • Sessiz istifa eden kişiler daha az fikir veya öneride bulunabilirler.

  • İnisiyatif almayı veya yenilikçi fikirler sunmayı bırakabilir.

  • Sık sık gecikmeler, çalışanların sessizce işten ayrıldığının göstergesi olabilir.

  • İş kalitesinde ve üretkenlikte bir düşüşle kendini gösterir.

  • Meslektaşlarıyla daha az iletişim kurabiliyor ve işbirliği yapmaya daha az istekli olabiliyor.

  • Kariyer ilerleme fırsatlarına ilgi eksikliği gösterebilir.

Sessiz İstifa Nedenleri Nelerdir?

Dokuz tip mizaç modeli ile Sessiz istifa, genellikle kişinin iş yerindeki memnuniyetsizliği ve iş ortamındaki sorunlardan kaynaklanır. Kusursuzluk Arayan bireyler, işlerini mükemmeliyetçi bir şekilde yapma eğilimindedirler. Eğer iş yerinde sürekli eleştirilere veya beklentilere maruz kalırlarsa ve bu beklentileri karşılamakta zorlanırlarsa, motivasyonlarını kaybedebilirler. Duyguları Hissetmeyi Arayan bireyler, iş yerindeki insan ilişkilerinin önemini vurgularlar. Eğer çalışma ortamında yeterince destek alamaz veya ilişkilerinde tatmin edici bir deneyim yaşayamazlarsa, motivasyonları azalabilir. Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan bireyler, başarı ve prestijin önemli olduğunu düşünürler. Eğer işleriyle ilgili yeterince takdir görmezler veya hedeflerine ulaşamazlarsa, işten ayrılmayı düşünebilirler. Duyguların Anlamını Arayan bireyler, içsel deneyimlerine ve kişisel değerlerine önem verirler. Eğer işleri bu değerlere uymuyorsa veya duygusal olarak tatmin edici değilse, motivasyonları azalabilir. Bilginin Anlamını Arayan bireyler, analitik ve mantıksal düşünceyi önemserler. Eğer işleri onların zihinsel ilgisini uyandırmazsa veya anlamsız görürlerse, motivasyonları azalabilir. Entelektüel Dinginlik Arayan bireyler, güvenlik ve istikrar arayışındadırlar. Eğer iş yerindeki belirsizlikler veya güvensizlik duyguları artarsa, işten ayrılmayı düşünebilirler. Keşfetmenin Hazzını Arayan, özgürlük ve keyif ararlar. Eğer işleri rutin ve monoton hale gelirse veya yaratıcılıklarını kullanamazlarsa, motivasyonları azalabilir. Mutlak Güç Arayan bireyler, liderlik ve kontrol arzusuyla hareket ederler. Eğer iş yerindeki güç dengesi onların lehine değilse veya yönetim tarafından önemsenmezlerse, işten ayrılmayı düşünebilirler. Duyumsal-Hareketsel (Fiziksel) Konfor Arayan bireyler, huzur ve barış arayışındadırlar. Eğer iş ortamında gerginlik ve çatışmalar artarsa veya kişisel değerleriyle çelişen bir ortamda çalışırlarsa, motivasyonları azalabilir. Bu nedenlerle, sessiz istifa genellikle kişinin mizaç özelliklerine ve iş yerindeki yaşadığı deneyimlere bağlı olarak ortaya çıkar.

Sessiz İstifanın Etkileri Nelerdir?

Sessiz istifanın ilk etkisi, işveren ve yöneticilerin işyerindeki memnuniyetsizliği fark etme ve çözme şansı olmayabilir ve böylelikle bir önlem alınamayabilir. Bu durum, işyerindeki iletişim eksikliğine ve güvensizliğe yol açar ve sessiz istifa eden kişinin iş arkadaşları ve yöneticiler arasındaki ilişkilerin bozulmasına ve güven kaybına neden olabilir. Sessiz istifa, işyerindeki moral ve motivasyonu olumsuz yönde etkileyebilir ve iş yerindeki verimliliği azaltabilir, çünkü çalışanlar istifa eden kişinin neden ayrıldığını anlamadıklarında merak edebilir ve bu durumdan dolayı kaygı duyabilirler.

Sessiz İstifa Önlenebilir Mi?

Elbette, sessiz istifayı önlemek mümkündür. Ancak, nasıl öngörülebilir? Bireylerin sessiz istifaya neden olan sebepler kişilerin mizaç özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Bireylerin mizaçlarını belirlemek, sahip oldukları olumlu ve olumsuz potansiyelleri, riskleri, parazit nedenleri ve parazit yayabilecek davranışları anlamamızı sağlar. Özellikle insan kaynakları alanında, dokuz tip mizaç modeline dayalı bilimselliği kanıtlanmış mitelik testleri (mizaç temelli liyakate dayalı insan kaynağı), sadece sessiz istifaya nedenleri değil, aynı zamanda tükenmişlik, motivasyon, davranışsal olgunluk, sosyal beceriler, liderlik potansiyeli, kurum içi uyum ve risk gibi birçok alanı raporlar. Bu raporlar, dokuz tip mizaç modeli üzerine uzmanlaşmış Psikoloji.app uzmanlarından profesyonel destek alarak, hem iş yerinin verimliliğini artırabilir, çalışanların yetenek ve kariyer hedeflerine uygun fırsatlar sunabilir hem de sessiz istifayı önleyebilirsiniz. Mitelik testlerini psikoloji.app ana sayfasında bulunan testler kısmından görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca şimdi kayıt olup ücretsiz mizaç testini çözme fırsatını yakalayın! İnsan Kaynakları alanında uzman desteği almak için psikoloji.app

Uyarı: psikoloji.app'deki tüm içerik ve makaleler yalnızca bilgi amaçlı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Tıbbi bir tavsiye veya tedavinin yerini alması amaçlanmamıştır.
Kullanıcılar, tıbbi veya psikolojik tavsiye için her zaman bir uzmana danışmalıdır. Bir sağlık probleminiz varsa veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen derhal yardım alın.