Psikolojisi-Nedir?'>Sürü Psikolojisi Nedir?

Sürü psikolojisi insan davranışlarını önemli ölçüde etkileyen psikolojik bir olgudur. Bireylerin bir gruptaki çoğunluğun inançlarını, nasıl davrandıklarını, grup dinamiklerini veya tutumlarını kendi inanış ve tutumlarına karşı benimseme durumunda ortaya çıkar. Aynı zamanda sürü psikolojisi bireylerin duygularını, düşüncelerini ve eylemlerini anlamak ve açıklamak için kullanılan psikoloji alanıdır. Bireyler grup halindeyken toplum normlara nasıl ayak uydurduklarını, sosyal etkileşimlerini, grup içi dinamikleri, sosyal psikoloji, sosyoloji ve topluluk içi ilişkilerini nasıl şekillendirdiklerini anlamayı ve bilmeyi içerir.

Sürü Psikolojisinin İnsan Davranışına Etkileri Nelerdir?

Sürü psikolojisinde insanlar genellikle toplum içinde kabul gören davranışları taklit ederler ve grup içindeki normlara uyum sağlamaya çalışırlar daha önce farklı görüşlere sahip olsalar dahi çoğunluğa uyum sağlamak için inanç ve davranışlarını değiştirebilirlier.

Kişiler bazen grup içerisinde baskı altında olduğunu hissederek, grubun beklentilerine uyum sağlamak için tutum ve davranışlarını değiştirebilirler.

İnsanlar bir grup içinde etkileşime girdikçe o grubu fikirlerini aşırı benimseyebilir ve bu doğrultuda kendi davranış, inanç ve tutumlarını değiştirebilirler.

Popüler olana ilginin artmasıyla, kişiler popüler, trend olan olay ve durumların gerisinde kalmak istememesiyle birlikte anlık olarak güncel olayların içinde kalma ihtiyacı duyabilirler ve kendi düşüncelerinin yerine güncel olayların akışına göre bir tutum benimseyebilirler

Kişiler grup içerisinde kendi bireysel karar verme yetilerini kaybedebilirler.

İnsanların Sürü Psikolojisi İle Hareket Etmesinin Sebepleri Nelerdir?

Sürü psikolojisi çeşitli faktörlerden dolayı sebepleri olabilir. İnsanlar genellikle kabul görmek ve toplum içinde yer almak isteyebilirler ve bu sebeple toplumun kabul ettiği davranış kalıplarını, uyum sağlamak ve kabul görmek için taklit etme ve benimseme eğiliminde olabilirler.

Topluluma uyarak hareket etmek kişilerin olası tehditlerine karşı daha güçlü hissetmelerine ve korunmalarına yardımcı olabilir. Grup içinde hareket etmek, onların güvende hissetmelerini ve dış tehditlere karşı korunmalarını sağlayabilir.

Grup içindeki normları takip etmek, bireylerin kendi kararlarını verme zorunluluğunu azaltabilir ve bu da stresi azaltabilir.

Gündemde ve popüler olanın etkisi altında olup ayak uydurmak isteği ile ilişkilendirebilirler.

Belirsizlik durumlarında, insanlar genellikle diğerlerine güvenirler ve grup içindeki bilgiye dayanarak kararlar alırlar.Karar verme güçlüğünü ortadan kaldırabilirler.

Uyumlu ve çatışmadan uzak durmak için sürü psikolojisine daha fazla uyum sağlayabilirler çünkü çatışmalardan kaçınma ve grup içinde uyum sağlama eğiliminde olabilriler

Sürü içinde hareket etmek, onların sosyal ilişkilerini güçlendirmek ve kabul görmelerini sağlamak için önemli olabilir.

Sürü psikolojisi, bir durumu veya grup dinamiklerini analiz etmelerine ve bu bilgiyi kendi çıkarları için kullanmalarına yardımcı olabilir.

Grup içinde hareket etmek, liderlik rollerini daha etkili bir şekilde üstlenmelerine ve grup dinamiklerini yönlendirmelerine olanak tanır.

Sürü Psikolojisinin Bir Diğer Adı Nedir?

Sürü psikolojisinin bir diğer adı "kitle psikolojisi"dir. Bu kavram, insanların toplu davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini anlamak için kullanılır.

Sürü Psikolojisi Nasıl Keşfedildi?

Sürü davranışıyla ilgili fikirler uzun yıllar araştırılan bir konudur. Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard, bireyi “kalabalık” üzerinden tanımlarken, benzer fikirler Friedrich Nietzsche'den de büyük ilgi görüp, farklı olabilmek, tek başına ayakta kalabilmek ve bağımsız yaşamak zorunda kalabilmek olarak tanımlanmıştır.

İlk kez Fransız sosyolog ve filozof Gustave Le Bon tarafından 19. yüzyılın sonlarında geliştirilmiştir. 1895 yılında, Fransız bilgin Gustave Le Bon, Fransız Devrimi'ndeki kalabalığa odaklanan Kalabalık: Popüler Aklın İncelenmesi'ni yayınladı. Le Bon'un "Kitlelerin Psikolojisi" adlı eseri, sürü psikolojisi alanının temellerini atmıştır. Bu eser, toplum içindeki kitlesel davranışları ve toplulukların nasıl etkilendiğini inceler.

Le Bon, insanların topluluk içinde nasıl davrandıklarını ve duygusal olarak nasıl etkilendiklerini araştırdı. Ona göre, topluluk içindeki bireyler genellikle daha irade dışı ve daha duygusal bir şekilde davranırlar. Sürü psikolojisi kavramıyla, bireylerin topluluk içindeki davranışlarını ve karar alma süreçlerini anlamak için sosyal etkileşimleri ve grup dinamiklerini araştırdı.

Le Bon'un çalışmaları, sonraki yıllarda diğer araştırmacılar tarafından da genişletilmiş ve derinleştirilmiştir. Sürü psikolojisi kavramı, sosyal psikoloji ve sosyoloji alanlarında önemli bir yer edinmiş ve insan davranışlarının toplumsal etkileşimlerle nasıl şekillendiğini anlamak için önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir.

Sürü Psikolojisinden Nasıl Çıkılır?

Sürü psikolojisinde bulunmanın nedenini öğrenmek ve bu neden üzerine gitmek önemlidir. Bu konuda uzman danışmanlar ile bu durumdan kurtulabilirsiniz.

Uyarı: psikoloji.app'deki tüm içerik ve makaleler yalnızca bilgi amaçlı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Tıbbi bir tavsiye veya tedavinin yerini alması amaçlanmamıştır.
Kullanıcılar, tıbbi veya psikolojik tavsiye için her zaman bir uzmana danışmalıdır. Bir sağlık probleminiz varsa veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen derhal yardım alın.